professionsbachelor i leisure management
Professionsbacheloruddannelse

Leisure Management

Leisure betyder fritid. På uddannelsen lærer du at planlægge og udføre opgaver inden for marketing, økonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Leisure Management
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Omdrejningspunktet er fritidsindustrien, dvs. turisme, kunst, kultur og sport. Du lærer at samtænke erhvervsliv med kultur og sport, og du får kompentencer til at markedsføre arrangementer, hvor du har fuld indsigt i de økonomiske begrænsninger og muligheder.

Uddannelsen er internationalt anlagt, og du vil få mulighed for at arbejde både i og med danske og udenlandske organisationer inden for turisme, kultur og sport. Du vil fx kunne arbejde som eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Leisure Management retter sig mod fritidsindustriens tre hovedområder: turisme, sport og kunst og kultur. Det er en erhvervsrettet erhvervsøkonomisk uddannelse, der har et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen udbydes både på dansk og engelsk og varer 3½ år.

Du får undervisning i følgende fagområder:

 • Leisure Management
 • Metode
 • Økonomi
 • Marketing
 • Organisation og ledelse

Du kan vælge en generel indgang til fritidsindustriens mange forskelligartede virksomheder, eller du kan specialisere dig inden for et af de tre hovedområder: turisme, sport og kunst og kultur.

Tidligt i undervisningsforløbet bliver du tilknyttet en eller flere virksomheder, og på 6. semester kommer du i praktik i 6 måneder. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Du har også mulighed for at tage enkelte kurser eller fag på uddannelsen.

Den samlede uddannelse giver adgang til titlen professionsbachelor i Leisure Management. Den engelske betegnelse er Bachelor of Leisure Management.

Uddannelsen udbydes på dansk i Roskilde og på engelsk i Nykøbing Falster.

Eksamen

Du skal til mindst seks eksterne prøver - også praktikperioden bliver bedømt. Bachelorprojektet består af en større skriftlig opgave, du skal fremlægge mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som eventkoordinator

Specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B 

Begge fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Roskilde (Sommerstart)4,1AO
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig mod private og offentlige virksomheder og mod organisationer, der beskæftiger sig med turisme, sport og kultur.

Du vil kunne finde arbejde som eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager primært i salgs-, marketings-, økonomi- og analyseafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan eventuelt videreuddanne dig med fx en HD i organisation. På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved at tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræves, at du supplerer med yderligere fag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Kategorien Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i godt 30 meget forskellige brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.