billedkunstneruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Billedkunstner

Uddannelsen til billedkunstner handler både om at skabe kunst og om at udvikle dine faglige og tekniske evner inden for fremstilling af kunst.

Fakta

Navn:
Billedkunstner
Varighed:
5-6 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du vælger selv din udtryksform - om det fx er inden for malerie, billedhugning, installation eller mediekunst, du vil specialisere dig. Du får desuden både en grundlæggende indsigt i redskabsfag som farvelære, grafiske teknikker, afstøbning mv. og en indføring i kunstteori og kunstens historie.

Som færdiguddannet billedkunstner kan du arbejde videre som kunstner, enten som selvstændig eller som underviser på højskoler og aftenskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Billedkunstuddannelsen indeholder undervisning inden for skabende kunstarter som maleri, skulptur, grafik, medier (foto, video, installation) mv.

Under hele uddannelsen arbejder du med og udvikler dine egne kunstneriske produktioner.

Du lærer om de billedkunstneriske virkemidler og får grundlæggende kundskaber i teoretiske og tekniske discipliner, lige som du får indsigt i kunstens rolle i samfundet og kulturens betydning i overordnet forstand.

Du får undervisning i både kunstteori og kunsthistorie og i håndværksmæsige og tekniske discipliner, fx i forarbejdning af træ, metal, gipsstøbning, grafiske teknikker, digital billedbehandling, lydredigering mv.

På specialuddannelsen/kandidatuddannelsen arbejder du videre med at afprøve og udvikle din egen stil inden for den kunstart, du har valgt at beskæftige dig med.

Du lærer at analysere, bearbejde og udforme selvstændige svar på komplekse kunstneriske problemstillinger og at inddrage fagets historiske og teoretiske grundlag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, tekniske kurser, personlige samtaler/vejledning, workshops, studiekredse og ekskursioner. Der er også mulighed for ophold i udlandet.

Igennem uddannelsesforløbet bliver dine egne produktioner, din studieegnethed og aktivitet vurderet en eller flere gange og skal godkendes, for at du kan fortsætte på uddannelsen.

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, hvor uddannelsen er en bachelor- og kandidatuddannelse, afslutter du efter 3 år bachelordelen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel Bachelor of Fine Arts (BFA). Kandidatuddannelsen, der varer 3 år, afsluttes med et kandidatprojekt, der tager 1 år, og giver titlen cand.art.perit. Projektet præsenteres i en afgangsudstilling.

På Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi afslutter du 3. år med en bedømmelse af fx et udstillingsprojekt, og de sidste 2 år afsluttes med et afgangsprojekt og en udstilling. Begge steder får du et afgangsbevis.

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

På Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er uddannelsen til billedkunstner opdelt i to niveauer:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 3-årig kandidatuddannelse

På uddannelsen kan du vælge mellem følgende skoler: Billedhuggerskolen, Malerskolen, Skolen for Mur og Rum, Grafisk Skole, Skolen for Mediekunst samt Skolen for Tidsbaserede Medier.

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse sker ved bedømmelse af ansøgerens kunstneriske arbejder.

Optagelse

Du søger om optagelse via uddannelsesstedets hjemmeside. Du skal betale et bedømmelsesgebyr.

Læs mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist og aflevering af dokumentation for dine værker på www.kunstakademiet.dk.

Det Fynske Kunstakademi

På Det Fynske Kunstakademi er uddannelsen til billedkunstner opdelt i to niveauer:

  • En 3-årig grunduddannelse
  • En 2-årig overbygningsuddannelse

Som studerende kan du arbejde i alle typer af billedkunstneriske medier.

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse sker ved bedømmelse af ansøgerens kunstneriske arbejder og en personlig samtale.

Undervisningssproget på uddannelsen er primært engelsk, så det forventes, at du kan læse, tale og skrive sproget.

Optagelse

Du søger om optagelse via uddannelsesstedets hjemmeside. Du skal betale et bedømmelsesgebyr.

Læs mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist og aflevering af dokumentation for dine værker på www.detfynskekunstakademi.dk.

Det Jyske Kunstakademi

På Det Jyske Kunstakademi er uddannelsen til billedkunstner opdelt i to niveauer:

  • En 3-årig normaluddannelse
  • En 2-årig specialuddannelse

Normaluddannelsen indledes med et basissemester. Herefter sammensætter du selv dine semestre sammen med din studievejleder. På specialuddannelsen formulerer du selv dine opgaver.

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse sker ved bedømmelse af ansøgerens kunstneriske arbejder og en personlig samtale.

Undervisningen kan foregå på engelsk, så det vil være en fordel at have et vist kendskab til sproget.

Optagelse

Du søger om optagelse via uddannelsesstedets hjemmeside. Du skal betale et bedømmelsesgebyr.

Læs mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist og aflevering af dokumentation for dine værker på www.djk.nu.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 og 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet billedkunstner arbejder du videre med din kunstneriske udvikling og arbejder typisk som selvstændig, hvor du udstiller og sælger dine kunstværker.

Det kan være svært for nyuddannede kunstnere at leve af at sælge deres kunst alene. Nogle billedkunstnere underviser ved siden af på fx højskoler, aftenskoler og lignende.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kunstbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

På Det Kongelige Danske Kunstakademi har du i stedet for kandidatuddannelsen i billedkunst desuden mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Billedkunst, kunstteori og formidling.

Se mere om fremtidsudsigter inden for de kunstneriske og kreative uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.