Bachelor-kandidat i billedkunst
Kandidatuddannelse

Billedkunst

Uddannelsen bygger videre på bacheloruddannelsen i billedkunst. Fokus er på udvikling af dit kunstneriske arbejde.

Fakta

Navn:
Billedkunst
Andre betegnelser:
Billedkunstner, kandidatuddannelsen i billedkunst
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse i billedkunst
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du også en bred kunstfaglig viden og får redskaber til at kunne formidle, udvikle og reflektere over din kunstneriske praksis.

Efter afsluttet uddannelse kan du arbejde som billedkunstner. Du kan også arbejde med formidling eller forskning inden for kunst og kultur.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen foregår på én af Kunstakademiets 5 professorskoler: Billedhuggerskolen, Malerskolen, Skolen for Mur og Rum, Skolen for Mediekunst eller Skolen for Sprog, Rum og Skala. Der vil desuden være undervisning og vejledning på laboratorier, og der vil være tværgående kursusforløb, projekter og workshops.

Dit uddannelsesforløb bliver indrettet på, at du kan udvikle og kvalificere dit kunstneriske arbejde. Du vil derfor selv have et stort ansvar for at planlægge dit studium.

Du får undervejs individuel undervisning, der skal understøtte dit arbejde, udfordre dig og give dig vejledende kritik, så du får mulighed for at udvikle dit kunsteriske arbejde bedst muligt.

På de første to år af uddannelsen skal du sammen med din professor udstikke linjerne for din individuelle studieplan. I den kan også indgå forløb på andre uddannelsesinsitutioner samt udlandsopold.

Bedømmelse

Efter hvert af de første to studieår evaluerer du dine studieaktiviteter og din kunstneriske praksis med din professor.

Dit arbejde bliver evalueret af afdelingslederen på skolen. . Dette foregår typisk i forbindelse med Rundgang, som er den årlige skoleudstilling. Deltagelse er obligatorisk for alle studerende, bortset fra studerende på 3. år

På tredje år og som afslutning på uddannelsen skal du lave et afgangsprojekt. Projektet præsenteres på en afgangsudstilling, der er fælles for årgangen.

Uddannelsen giver ret til at benytte titlen Billedkunstner, candidatus artis peritiae (cand.art.perit.). Den engelske titel er Master of Fine Arts.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i billedkunst.

Hvis du har en bacheloruddannelse i billedkunst fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstkoler, der er højst 2 år gammel, har du direkte adgang.

Hvis din bacheloruddannelser er mere end 2 år gammel eller fra en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil det blive vurderet konkret ud fra din baggrund og dit kunstneriske arbejde, om du kan blive optaget.

De sproglige krav til at blive optaget er, at du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

Du bliver vurderet på baggrund af en elektronisk ansøgning og indsendelse af et antal værker til bedømmelse. Du skal betale et gebyr for at ansøge.

Der er optagelse én gang årligt i februar. Der optages højst 5 eksterne studerende pr. år.

Læs mere om optagelsen på Kunstakademiets hjemmeside.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København. 

Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne

Skolen udbyder den 3- årige kandidatuddannelsei billedkunst. Den foregår på én af skolerners 5 professorskoler. Det er muligt at skifte professorskole undervejs.  Desuden er der til uddannelsen knyttet et Institut for Forskning og Tværgående Studier, der tilbyder teoretisk og historisk undervisning på tværs af skolerne, samt står for Billedkunstskolernes samlede forskning.

Skolen udbyder også den 3-årige bacheloruddannelse i billedkunst.

Læs mere om uddannelsen på Kunstakademiets hjemmeside.

Værd at vide!

Det Fynske Kunstakademi i Odense og Det Jyske Kunstakademi I Aarhus udbyder 5-årige uddannelser til billedkunstner.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet billedkunstner arbejder du videre med din kunstneriske udvikling og arbejder typisk som selvstændig, hvor du udstiller og sælger dine kunstværker.

Det kan være svært for nyuddannede kunstnere at leve af at sælge deres kunst alene. Nogle billedkunstnere underviser ved siden af på fx højskoler, aftenskoler og lignende. Nogle arbejder med formidling af kunst på forskellige medier.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kunstarbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information