Kunstnerisk uddannelse

Billedkunst

På bacheloruddannelsen arbejder du med at udvikle din kunstpraksis og med at producere værker.

Fakta

Navn:
Billedkunst
Andre betegnelser:
Billedkunstner, bacheloruddannelsen i billedkunst
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Samtidig med at du udvikler din kunsteriske praksisk, får du kunsthistorisk  og kulturel viden samt materialekendskab.

Efter afsluttet uddannelse kan du fortsætte på den 3-årige kandidatuddannelse i billedkunst. Du kan også arbejde som billedkunstner eller arbejde med formidling inden for området.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i billedkunst - eller BFA-skolen - er en tværfaglig uddannelse, hvis primære formål er at støtte dig i at etablere din egen kunstpraksis.

Fokus er på eksperimentering, studieteknik, research samt udfordring af processer, arbejdsmetoder og materialebrug, og du introduceres til et bredt udvalg af praksisformer, kunstopfattelser og medier.

Første og andet studieår

På første studieår er der fokus på at indkredse og udvikle din egen atelierpraksis. Den arbejder du videre med på andet studieår, hvor du samtidig skal arbejde med at forbinde din praksis med teori og historie.

Tredje studieår

På tredje studieår lægges der vægt på din egen praksis, og du udarbejder en undersøgelse som afslutning på uddannelsen.

Titel

Uddannelsen giver ret til at benytte titlen Billedkunstner, BFA. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Fine Arts (BFA).

Undervisning

Uddannelsen omfatter workshops, forelæsninger, praksisgrupper, værkstedskurser og ekskursioner.

Billedkunstskolernes laboratorier

Der arrangeres kurser i samarbejde med Billedkunstskolernes laboratorier, hvor du får viden om billedkunstneriske discipliner som maleri, skulptur, keramik, video, mediekunst, lyd og foto.

Individuel undervisning

Under uddannelsen får du individuel undervisning, der skal understøtte dit arbejde, udfordre dig og give dig vejledende kritik.

Bedømmelse

Hvert semester skal for at være afsluttet, bedømmes som tilfredsstillende gennemført. Det sker ved, at din studieaktivitet godkendes, og at du deltager i de bedømmelser, der hører til semestret.

Du afslutter uddannelsen med at udarbejde et projekt eller en undersøgelse.

Adgangskrav

Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesbaggrund for at blive optaget på uddannelsen, alle kan ansøge.

Sprogkrav

Du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen. Desuden skal du have et grundlæggende kendskab til engelsk.

Optagelse

Du bliver vurderet på baggrund af en elektronisk ansøgning og indsendelse af et antal værker til bedømmelse.

Du skal betale et gebyr for at ansøge.

Optagelse

Der er optagelse én gang årligt i januar. Der optages cirka 15-25 studerende pr. år.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i København. 

Læs om

  • Bacheloruddannelsen i billedkunst på Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne

Andre uddannelser

  • De 5-årige uddannelser til billedkunstner ved Det Fynske Kunstakademi i Odense og Det Jyske Kunstakademi I Aarhus

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen i billedkunst kan du søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Du har også mulighed for at arbejde som billedkunstner efter bacheloruddannelsen. Mange billedkunstnere arbejder som selvstændige, hvor de udstiller og sælger egne kunstværker.

Job inden for undervisning og formidling

Det kan være svært for nyuddannede kunstnere at leve af at sælge deres kunst alene. Nogle billedkunstnere underviser ved siden af på fx højskoler, aftenskoler og lignende. Nogle arbejder med formidling af kunst på forskellige medier.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Nr. 1474 af 1. oktober 2020.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information