billedkunstner
Kunstnerisk uddannelse

Billedkunstner

Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi tilbyder 5-årige videregående uddannelser til billedkunstner.

Fakta

Navn:
Billedkunstner
Varighed:
5 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du vælger selv din udtryksform - om det fx er inden for maleri, billedhugning, installation eller mediekunst, du vil specialisere dig. Du får desuden både en grundlæggende indsigt i redskabsfag som farvelære, grafiske teknikker, afstøbning mv. og en indføring i kunstteori og kunstens historie.

Som færdiguddannet billedkunstner kan du arbejde videre som kunstner, enten som selvstændig eller som underviser på højskoler og aftenskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Billedkunstuddannelsen indeholder undervisning inden for skabende kunstarter som maleri, skulptur, grafik, medier (foto, video, installation) mv.

Under hele uddannelsen arbejder du med og udvikler dine egne kunstneriske produktioner.

Du lærer om de billedkunstneriske virkemidler og får grundlæggende kundskaber i teoretiske og tekniske discipliner, lige som du får indsigt i kunstens rolle i samfundet og kulturens betydning i overordnet forstand.

Du får undervisning i både kunstteori og kunsthistorie og i håndværksmæsige og tekniske discipliner, fx i forarbejdning af træ, metal, gipsstøbning, grafiske teknikker, digital billedbehandling, lydredigering mv.

På specialuddannelsen/Overbygningsuddannelsen arbejder du videre med at afprøve og udvikle din egen stil inden for den kunstart, du har valgt at beskæftige dig med.

Du lærer at analysere, bearbejde og udforme selvstændige svar på komplekse kunstneriske problemstillinger og at inddrage fagets historiske og teoretiske grundlag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, tekniske kurser, personlige samtaler/vejledning, workshops, studiekredse og ekskursioner. Der er også mulighed for ophold i udlandet.

Igennem uddannelsesforløbet bliver dine egne produktioner, din studieegnethed og din aktivitet vurderet en eller flere gange og skal godkendes, for at du kan fortsætte på uddannelsen.

Du afslutter 3. år med en bedømmelse af fx et udstillingsprojekt, og de sidste 2 år afsluttes med et afgangsprojekt og en udstilling. Begge steder får du et afgangsbevis.

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus. Læs om de to skolers uddannelser, adgangskrav og optagelseprocedure under Om det enkelte uddannelsessted.

Ansøgning og optagelse

Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesbaggrund for at søge optagelse. Optagelse sker ved bedømmelse af dit kunstneriske arbejde og en personlig samtale.

Undervisningen kan foregå på engelsk, så det vil være en fordel at have et vist kendskab til sproget.

Du søger optagelse via uddannelsesstedernes hjemmesider. Læs mere under Om det enkelte uddannelsessted.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i Odense og Aarhus.

Det Fynske Kunstakademi

På Det Fynske Kunstakademi er uddannelsen til billedkunstner opdelt i to niveauer:

  • En 3-årig grunduddannelse
  • En 2-årig overbygningsuddannelse

Som studerende kan du arbejde i alle typer af billedkunstneriske medier.

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse sker ved bedømmelse af dine kunstneriske arbejder og en personlig samtale.

Undervisningssproget på uddannelsen er primært engelsk, så det forventes, at du kan læse, tale og skrive sproget.

Optagelse

Du søger om optagelse via uddannelsesstedets hjemmeside. Du skal betale et bedømmelsesgebyr.

Læs mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist og aflevering af dokumentation for dine værker på www.detfynskekunstakademi.dk.

Det Jyske Kunstakademi

På Det Jyske Kunstakademi er uddannelsen til billedkunstner opdelt i to niveauer:

  • En 3-årig normaluddannelse
  • En 2-årig specialuddannelse

Normaluddannelsen indledes med et basissemester. Herefter sammensætter du selv dine semestre sammen med din studievejleder. På specialuddannelsen formulerer du selv dine opgaver.

Du kan læse mere om studiestrukturen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse sker ved bedømmelse af dine kunstneriske arbejder og en personlig samtale.

Undervisningen kan foregå på engelsk, så det vil være en fordel at have et vist kendskab til sproget.

Optagelse

Du søger om optagelse via uddannelsesstedets hjemmeside. Du skal betale et bedømmelsesgebyr.

Læs mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrist og aflevering af dokumentation for dine værker på www.djk.nu.

Værd at vide

Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstskolerne udbyder en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse i billedkunst.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet billedkunstner arbejder du videre med din kunstneriske udvikling og arbejder typisk som selvstændig, hvor du udstiller og sælger dine kunstværker.

Nogle billedkunstnere underviser ved siden af på fx højskoler, aftenskoler og lignende.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kunstarbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Læs mere på de to akademiers hjemmesider:

http://detfynskekunstakademi.dk/

http://www.djk.nu/

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information