Web integrator elev ved sin lab top
Erhvervsuddannelse (EUD)

Web-integrator

På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

Fakta

Navn:
Web-integrator
Varighed:
2 år 3 mdr.
Trin og specialer:
Web-integrator
Adgangskrav til grundforløb:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Dimensionering:
Se afsnittet Dimensionering
Skolepraktik:
Hele uddannelsen foregår på skole
Økonomi:
SU

Det kræver stor faglig kunnen og en teknisk og kreativ indsigt. Du lærer blandt andet at fremstille websider, der fungerer sammen med databaser.

En web-integrator kan arbejde som ansat i private og offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer, eller de kan starte deres eget firma.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Web-integratoruddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden om arbejdet med webløsninger. Du arbejder med digital fotografering, scanning og billedbehandling og lærer om budskab, indhold, form og funktion bag dynamiske websider.

Uddannelsen foregår kun på skole.

Som web-integrator lærer du at arbejde med webdesign, herunder produktionsplanlægning, programmering og kodning. Du samarbejder ofte med andre professionelle mediefolk, og du må være indstillet på at følge fagligt med i en branche, der hele tiden udvikler sig.

Arbejdet som web-integrator er meget skærmbaseret og kan være hektisk med deadlines, der skal overholdes.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der udelukkende består af skoleforløb.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Digital foto
 • Video og lyd
 • Grafik
 • Billedbehandling
 • Animation
 • Programmering
 • Design

Du skal også have fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi og e-handel.

Du afslutter med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse. Se Fagretningsnøglen

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Dimensionering

Uddannelsen er dimensioneret. Det betyder, at du skal igennem et særligt optagelsesforløb på den skole, du søger optagelse på, for at blive optaget på grundforløbets 2. del. Orienter dig på skolens egen hjemmeside. Bemærk, at du stadig også skal søge via optagelse.dk.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde kreativt med it, billeder og lyd
 • Kan bevare overblikket - også når der er travlt
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Er indstillet på at sidde meget ved en computer

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Bemærk: Uddannelsen er dimensioneret. Du skal gennemføre et særligt optagelsesforløb for at blive optaget på grundforløbets 2. del - se afsnittet Dimensionering.

Adgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på E-niveau
 • Design på F-niveau
 • Informationsteknologi på E-niveau

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Internettet er i dag helt afgørende, når det drejer sig om information og markedsføring. Som web-integrator er du uddannet til at tilrettelægge informationer af enhver art på nettet.

Du kan finde arbejde i firmaer, bureauer, organisationer, webbranchen og inden for offentlig virksomhed.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med flere end 20 nyuddannede

Generelt giver uddannelsen beskæftigelse meget bredt på arbejdsmarkedet. Den største gruppe af nyuddannede er beskæftiget i it-konsulentvirksomheder.

Andre omfatter ansættelser i 75 meget forskellige brancher, heraf nogle med relativt mange nyuddannede (flere end 7).

Brancher med 7-20 nyuddannede

Øvrige brancher omfatter få og enkeltstående ansættelser i 45 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært som webintegrator og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Fagligt udvalg
Det faglige Udvalg for Digital Media
www.industriensuddannelser.dk

Faglært.dk kan du få mere at vide om uddannelsen. Faglært.dk er en hjemmeside under det faglige udvalg.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.