kandidatuddannelse i Global sundhed
Kandidatuddannelse

Global sundhed

Du får indsigt i globale problemstillinger i relation til fx sygdom og sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitikker. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Global sundhed
Andre betegnelser:
Global Health
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og kvalitetssikre forskning, indsamle og analysere relevante data samt at behandle, præsentere og evaluere dem.

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udarbejde undersøgelsesprojekter, og du lærer at analysere og evaluere eksempler på sundhedspolitik, sundhedssystemer og sundhedsfremmende tiltag, der kan forebygge sygdomme blandt de befolkningsgrupper, der er mest udsatte.

Der er fokus på det globale perspektiv, herunder emner som politik, økonomi, sociokulturelle spørgsmål og klimaændringer.

Fagområder

Der er undervisning i følgende fagområder :

 • Medicinsk antropologi
 • Biomedicin
 • Demografi
 • Epidemiologi
 • Folkesundhed og international sundhed
 • Kønsproblematikker
 • Medicin og sygdomslære
 • Ernæring
 • Miljøfaktorer

Det andet år kan du specialisere dig inden for fire områder:

 • Politik, finansiering og sundhedssystemer
 • Sygdomsbyrde, udfordringer og forandringer
 • Informations- og kommunikationsteknologi i sundhed
 • Katastroferisikostyring

Udlandsophold

Du kan komme på studieophold i udlandet på både første og andet studieår. På andet studieår kan du vælge at komme til udlandet under din specialisering, eller mens du skriver speciale.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser og problemorienteret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Global Health.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder global sundhed som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i global sundhed skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan, hvis du opfylder særlige krav til metodekurser, give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Sociologi
 • Geografi
 • Statskundskab
 • Antropologi
 • Sundhed og informatik
 • Psykologi
 • Odontologi
 • Veterinærmedicin
 • Fødevarer og ernæring
 • Udviklingsstudier
 • Biologi
 • Medicin
 • Sygeplejerske (professionsbachelor)
 • Global ernæring og sundhed (professionsbachelor)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer. Du kan også få job i ministerier og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med lovgivningsarbejde og administration.

Du kan også finde arbejde i private virksomheder, konsulenthuse og industrier, som beskæftiger sig med sundhed, såsom farmaceutiske- og medicinalvirksomheder, fødevareindustrien, patentorganisationer og private konsulentfirmaer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information