kandidatuddannelse i Socialvidenskab
Kandidatuddannelse

Socialvidenskab

Du arbejder med det moderne velfærdssamfunds grundlæggende forandringsprocesser og udfordringer i form af fx klimaforandringer, flygtningestrømme og migration.

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og problemstillinger på et videnskabeligt niveau og at implementere ekspertviden i moderne institutioners udviklingsarbejde. Socialvidenskab læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for både den offentlige og private sektor samt inden for selvejende og selvstændige organisationer. Du kan arbejde som fx konsulent, projektleder, sparringspartner i det politiske system, analysemedarbejder eller som underviser i gymnasiet. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i socialvidenskab er tværfaglig og giver dig teoretiske og metodiske redskaber fra et bredt udvalg af samfundsvidenskaben - sociologi, politologi, antropologi, økonomi, jura mv.

Indhold

Du beskæftiger dig med problemstillinger i relation til opbrud og forandring i det globale nord og i vores velfærdssamfund. Socialvidenskab anlægger ikke bare et lokalt og nationalt perspektiv, men også transnationale, europæiske og globale perspektiver.

Du opnår specialiseret viden om magtforhold mellem forskellige sociale og samfundsgrupper, herunder grupper baseret på alder, køn, klasse og etnicitet. Du lærer også om de mekanismer, der skaber social ulighed, marginalisering og stigmatisering, om velfærdsstats- og arbejdsmarkedsmodeller, kønsmagt og klasse, migration og integration, byen og boligen.

Faget socialvidenskab læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i problemorienteret projektlæring (PPL) og veksler mellem problemorienteret projektarbejde i grupper, holdundervisning, kurser og selvstændigt arbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder socialvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Socialvidenskab læses i kombination med et andet kandidatfag - se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i socialvidenskab.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i socialvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori socialvidenskab indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for administration, undervisning og forskning. Du kan finde administrative stillinger i stat, regioner og kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information