amu i installation og service af klima- og ventilationsanlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Installation og service af klima og ventilationsanlæg

Områdets kurser giver kompetencer inden for indregulering, montage og servicering af klima- og ventilationsanlæg.

Fakta

Navn:
Installation og service af klima- og ventilationsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2774

Du får forudsætninger for at vejlede kunder om, hvordan energianlægget skal anvendes for at udnytte energiressourcerne optimalt og forbedre indeklimaet. På nogle kurser kan du lære at montere anlæg med integrerede it-systemer til overvågning og styring. Du kan også lære at fejlsøge og servicere på klima- og ventilationsanlæg.

Kurserne henvender sig især til medarbejdere i ventilationsfirmaer, vvs-virksomheder og smedevirksomheder. Du kan have en uddannelse inden for vvs-området eller inden for smede- eller el-faget, eller du kan være ufaglært.

Se alle AMU-kurser inden for området Installation og service af klima og ventilationsanlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Installation og service af klima- og ventilationsanlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Indregulering af klima- og ventilationsanlæg
  • Montage af klima- og ventilationsanlæg
  • Servicering af klima- og ventilationsanlæg

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Installation af klima- og ventilationsanlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Installation og service af klima- og ventilationsanlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter
Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Klimatekniske målinger og komponenter
Klimateknik, service og drift
Centraliseret Tilstandsovervågning og Styring /CTS
Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
Dimensionering af klimatekniske anlæg
VENT ordning, opkvalificering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information