Kursus

Centraliseret Tilstandsovervågning og Styring /CTS

Deltageren kan anvende CTS-systemer (Centraliseret Tilstandsovervågning og Styring) til drift og vedligeholdelse, tilstandskontrol, alarmhåndtering, sætpunktsændringer, redigering af funktionsbillede samt pass-word administration.Deltageren kan ud fra indsamlede relevante data foretage fejlretning og udarbejde det til opgaven relevante dokumentations- og præsentationsmateriale.

Fakta

Navn:
Centraliseret Tilstandsovervågning og Styring /CTS
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708
Fagkode:
44991-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for det klimatekniske område.

Mål

På denne uddannelse lærer deltageren at anvende CTS-systemer til drift og vedligeholdelse, tilstandskontrol, alarmhåndtering, sætpunktsændringer, redigering af funktionsbillede samt pass-word administration.Deltageren bliver i stand til, ud fra indsamlede relevante data, at foretage fejlretning og udarbejde den til opgaven relevante dokumentations- og præsentationsmateriale.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser