Kursus

Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter

Deltagerne kan fejlfinde og fejlrette fejlfunktionerende udstyr på klima-, ventilationstekniske anlæg

Fakta

Navn:
Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708
Fagkode:
44375-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der fortrinsvis arbejder med drift og vedligeholdelse af klima- og ventilationsanlæg. Endvidere til personer som ønsker at blive certificeret til at udføre service under VENT-ordningen.

Mål

Deltagerne kan foretage korrekt placering af klima- og ventilationsanlægs styrings-, regule-rings- og kontroludstyr.Deltagerne kan selvstændigt udføre fejlfinding og fejlretning på styrings-, regulerings- og kontrolkomponenter samt på fejlfunktionerende klima- og ventilationstekniske anlæg. Deltagerne kan indstille og efterjustere motorer, reguleringsenheder og måleudstyr på klima- og ventilationsanlæg.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser