amu i industriel vask og efterbehandling af tekstiler
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Industriel vask og efterbehandling af tekstiler

Områdets kurser giver kompetencer til at udføre alle arbejdsfunktioner i et industrielt vaskeri, fra modtagelse til efterbehandling, pakning og levering af det rene vasketøj.

Fakta

Navn:
Industriel vask og efterbehandling af tekstiler
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663

Du får kendskab til de maskiner, processer og materialer, der anvendes i vaskeribranchen. Fx lærer du at betjene industrivaskemaskiner, damptuneller, presser, ruller og foldemaskiner. Du får også kendskab til tekstiler, kemi og it og viden om kvalitetstyring og hygiejneprocedurer.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte, der arbejder i vaskeribranchen.

Se alle AMU-kurser inden for området Industriel vask og efterbehandling af tekstiler på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Industriel vask og efterbehandling af tekstiler omfatter kurser inden for emnerne:

  • Efterbehandling og reparation
  • Indsortering
  • Udsortering og distribution
  • Vaskeproces

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler få steder i landet.

Værd at vide

Industriel vask og efterbehandling af tekstiler omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Industriel vask og efterbehandling af tekstiler er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Praktik for F/I
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Lean support i produktionen
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Oprette og anvende regneark
Anvende regneark til beregninger og præsentation
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information