Kursus

Vand- og kemiflow i vaskeribranchen

Du lærer om vandets og kemiens betydning for vaskeprocessen og du lærer om hvornår du skal regulere vaskeprocessen for at sikre kvaliteten af det vaskede tøj.

Fakta

Navn:
Vand- og kemiflow i vaskeribranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663
Fagkode:
49721-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:I forbindelse med vandforstå vandets betydning i et vaskeri, herunder forstå de forhold der påvirker vandet, bl.a.:- hårdhed- temperatur- vandniveauer i vaskerør- udledning- genbrugdeltage i daglig optimering af vaskeprocessendeltage i udvikling af vaskeprocessen. I forbindelse med maskiners funktionerforstå, hvordan maskiner i et vaskeri fungerer, herunder forstå hvordan flowet i vaskeriet påvirkes- i indsortering - ved opbevaringved levering til kundeud fra denne viden sikre, at alle processer i vasken fungerer bedst muligt for flowet i vaskeriet. I forbindelse med kemikende til kemien i vaskeprocessen, for eksempel:- funktion- virkemådeanvende nødvendige måleinstrumenter for at sikre, at vaskeprocessen foregår bedst muligt. I forbindelse med regulering og kvalitetregulere vaskeprocessensikre kvaliteten af det vaskede tøj visuelt, kemisk og termisk I forbindelse med arbejdsmiljøvære med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljøvælge personlige værnemidlerlæse og forstå sikkerhedsdatabladevære med til at udarbejde kemisk risikovurdering I forbindelse med viden om ressourceforbrugforstå energi- og vandgenbrugssystemerdeltage i det daglige arbejde med optimering af virksomhedens driftsomkostning

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College