Kursus

Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Du lærer om forskellige standarder i vaskeriet og arbejde ud fra disse. du lærer også at foretage og registrere forskellige målinger i vaskeprocessen.Endelige lærer du at vurdere vasketøjets kvalitet mhp. evt. omvask eller kassation.

Fakta

Navn:
Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663
Fagkode:
48977-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:I forbindelse med standarderarbejde i vaskeriet ud fra standarder om- kvalitet - hygiejne- miljøkrav I forbindelse med at sikre kvalitetforstå og handle efter forhold, der har indflydelse på kvalitetrette sine handlinger ud fra forhold, der har betydning for kvalitetsikre, at kunden får opfyldt sine krav om kvalitetfølge rengøringsstandard af produktionsarealerne, herunder- arbejde med udformning af rengøringsprogramI forbindelse med registrering og indsamling af dataforetage målinger af - hygiejne- miljø - temperaturforstå vigtigheden af systematiske kontrolmålingergennem målinger sikre god hygiejne i processenforetage pH-målingeranvende termologgerrette sine handlingerI forbindelse med myndighedskrav og certificeringerforstå, at det er vigtigt, at målinger af kvalitet kan dokumenteresefterleve krav fra myndigheder og i certificeringerVed pletter og skader på tøjvurdere pletter og skadervurdere behov for udbedring, for eksempel: - fjerne plet- vaske tøjet igen- reparere tøjet- kassere tøjet

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College