Kursus

Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2

Du lærer bl.a.om flowet i vaskeriet, om tørreprocessen, registreringer af vasketøjet samt om de maskiner, der indgår i denne. Du lærer også om vigtigheden af kommunikation mellem kunde og leverandører.

Fakta

Navn:
Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663
Fagkode:
48967-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:I forbindelse med tørreprocessenforstå tørreprocessen fra afvanding til fuldtørringtræffe beslutninger om den videre proces ved restfugtighedforstå processen i efterbehandlingen og arbejde med denreagere på uregelmæssigheder i efterbehandlingen af tøjet ved - steamer- ruller- strygningI forbindelse med kvalitet i behandlingentræffe beslutninger om kvaliteten, herunder- arbejde med lettere indstillinger og vedligeholdelse af maskiner, der indgår i processenhave fokus på tøjets tilstand, herunder- vurdere/fjerne pletter- korrigere for slitage- sikre kvaliteten ud fra kunders forventninger og kravI forbindelse med forholdet mellem kunde og leverandøryde bedst mulig service - internt i virksomheden- eksternt over for kunderforstå faktorer, der påvirker forholdet mellem kunde og leverandørarbejde med interne og eksterne faktorer i vaskeribranchen, herunder- flowet i vaskeriet- logistik i forbindelse med transport og levering til og fra kundeI forbindelse med registreringsmetodergenkende forskellige registreringsmetoder, der anvendes i vaskeribranchensikre korrekt leveringrette op på eventuelle fejl ved pakning, kvalitet og transportI forbindelse med kommunikation ved pakning og levering af vasketøjkommunikere så misforståelser minimeresI forbindelse med arbejdsmiljøvælge ergonomisk korrekte arbejdsstillingeranvende redskaberanvende tekniske hjælpemidlerminimere risiko for belastningerminimere risiko for ensidigt gentaget arbejde

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.