Kursus

Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1

Du lærer om at arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt ved modtagelse, indsortering og vask.Du lærer om produktionsflowet og at arbejde hygiejnisk og kvalitetsmæssigt. Du lærer om energiforbrug, kemi og om korrekt behandling af tekstiler i vaskeprocessen

Fakta

Navn:
Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663
Fagkode:
48966-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:I forbindelse med arbejdsprocesserne ved modtagelse, indsortering og vask arbejde ergonomisk rigtigtanvende redskaber hensigtsmæssigtanvende tekniske hjælpemidlerI forbindelse med arbejdsskaderminimere arbejdsbetingede lidelser og skader ud fra kendskab til- arbejdsmiljø- personlig hygiejne- ergonomi- kemiI forbindelse med modtagelse og indsorteringarbejde ud fra opmærksomheden på produktionsflowetmedvirke til, at håndteringen af tøjet foregår- hensigtsmæssigt- kvalitetsbevidst- med kun få fejlarbejde ud fra hygiejniske retningslinjer i branchevejledninger og standarder samt ud fra viden om mikroorganismer, herunder - udvise god hygiejne- medvirke til at bryde smittevejeudvise sikker adfærd, hvis der med vasketøjet indbringes fremmedlegemer ved- fejl- uopmærksomhedI forbindelse med vaskeprocessenud fra kendskab til maskinernes funktion tage hensyn til- tekstilernes egenart- miljøet, herunder- energiforbrug- kemiforbrug- vandforbrugforstå de faktorer, der påvirker vaskeprocessen, for eksempel- tid- temperatur- vand- kemiforstå miljøbelastningerforebygge fejl og reagere på uregelmæssigheder ud fra- viden om arbejdsgange- viden om flow i vaskeprocessenI forbindelse med at sikre den korrekte behandling af tekstiler i vaskenud fra viden om tekstilfibre, vævning og farveægthed - skelne forskellige tekstilgrupper fra hinanden, herunder:- naturtekstiler- syntetiske tekstiler- blandingstekstiler- vurdere og sikre den rette behandling ud fra vaskemærker og behandlingssymboler- vurdere fejl, der er sket i vaskeprocessen og tage stilling til tekstilets videre forløb- medvirke til at minimere fejl

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.