Kursus

Vask, afvanding og tørring i vaskeribranchen

Du lærer om vaskeprocessen og have fokus på bl.a. hygiejne, energi og miljø.Du lærer også om forskellige beregninger til at opnå en optimal vaskeproces.

Fakta

Navn:
Vask, afvanding og tørring i vaskeribranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2663
Fagkode:
48975-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:I forbindelse med hygiejnevælge hygiejniske arbejdsgange, for eksempel- mindske risiko for smitte af personale - mindske risiko for reinficering af vasketøjarbejde ud fra viden om - mikroorganismers forekomst og livsbetingelser- smitteveje forstå vigtigheden af og sikre god personlig hygiejneI forbindelse med maskinermedvirke til optimal udnyttelse af maskiner i forhold til- vask- afvanding- tørring I forbindelse med arbejdsgangeforstå arbejdsprocesser i vaskerietforebygge fejlreagere på uregelmæssighederI forbindelse med kvalitet træffe beslutninger om kvalitet af behandlingen af tøjet beregne- restfugtighed- fyldningsmængde- fordampningsevne foretage kontrolmålingersikre kvalitetenI forbindelse med arbejdsprocessernearbejde sikkert og sundt ud fra arbejdsmiljøloven

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.