Foto af Brandmand
Job

Redder

Reddere rykker ud, når mennesker eller dyr kommer til skade.

Fakta

Arbejdssteder:
Redningskorps og brandvæsener
Stillingsbetegnelser:
Redder, ambulancefører, ambulanceredder, falckredder

De er også med til at slukke brande, og de transporterer biler til værksted og hjælper folk ved motorstop. En redders vigtigste opgaver er at hjælpe mennesker og dyr ved ulykker og sygdom og at sikre bygninger og værdier.

Som redder udfører du også en lang række serviceopgaver. Reddere arbejder ved redningsstationer over hele landet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af paramediciner
Paramediciner - er en overbygning på uddannelsen som ambulancebehandler.

En redders vigtigste opgaver er at hjælpe mennesker og dyr ved ulykker og sygdom og at sikre bygninger og værdier ved brande og ulykker.

Reddere rykker ud ved alle større ulykker og katastrofer, fx ved biluheld, tog- og flyulykker, miljøulykker, eksplosioner, drukneulykker, vandskader og oversvømmelser.

Du skal kunne arbejde under tidspres og i psykisk belastende situationer, hvor der nogle gange er kommet mennesker til skade. Arbejdet kan være farligt, du og dine kolleger kan selv komme til skade.

Alle ambulancer rykker ud med to reddere, hvoraf den ene er uddannet som ambulancebehandler. De kan foretage en foreløbig behandling i ambulancen. Behandlingen består først og fremmest i at yde førstehjælp og lindre smerter hos patienten under transporten. Men ambulancebehandlere kan bl.a. også give fødselshjælp og overvåge hjertefunktionen hos patienter og give elektrisk behandling ved hjertestop.

I områder af landet, der ikke er dækket af lægeambulancer, kan den ene af ambulancefolkene være uddannet paramediciner. Som noget relativt nyt kan paramedicinere nu også få job som helikopterreddere på de såkaldte akutlægehelikoptere.

Når der sker drukneulykker og andre ulykker til søs, er det reddere med særlig uddannelse som dykker, der skal i aktion. Reddere er ofte med til at slukke brande, og mange af redderne er uddannet som brandmænd.

Som redder transporterer du også ødelagte køretøjer til værksted og hjælper ved motorstop, udskiftning af hjul osv.

Du er undertiden med til bl.a. at fælde træer, spærre områder af og redde dyr, og du arbejder i vagter døgnet rundt.

Mellem udrykningerne kan du have forskellige opgaver som vask og vedligeholdelse af køretøjer og bygninger.

Arbejdsplads

De fleste reddere arbejder i redningskorps. Se mere om arbejde med vejhjælp i branchen Hjælpevirksomhed til transport.

De har aftaler med både enkeltpersoner og private virksomheder, kommuner, regioner og sygehuse om at udføre brandslukning og redningsarbejde, transport af patienter, hjælp ved motorstop m.m.

Der er også reddere og ambulanceførere ansat i en række kommunale brandvæsener. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ambulancebehandler-33.807 kr.-
Vagtcentralassistent - Falck31.922 kr.--
Vagtcentralmester - Falck31.922 kr.--
Falckleder33.718 kr.33.367 kr.-
Redder26.715 kr.27.378 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode ansættelsesmuligheder.

Man kan blive forfremmet til vagtmester, teknisk leder, stationsleder og distriktschef.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for redning.

Ambulanceførere kan videreuddanne sig til ambulancebehandler og paramediciner. Uddannelserne kan tages bl.a. hos Falck.

En redder kan med erfaring og efteruddannelse inden for ledelse avancere til jobbet som stationsleder.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Thomas Søndergaard er uddannet redder og er ansat ved Københavns Brandvæsen. Jobbet kan til...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.