Foto af Neurofysiologiassistent
Job

Neurofysiologiassistent

Neurofysiologi er læren om, hvordan hjernen og nerverne fungerer.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Laboratorier
Stillingsbetegnelser:
Neurofysiologiassistent

En neurofysiologiassistent udfører undersøgelser af hjerne, nerver og muskler. Resultaterne bruger man til at fastslå, om en patient har eksempelvis epilepsi, hjerneskade eller en anden neurologisk lidelse. Ud over patientundersøgelserne har du også en række andre opgaver.

Du modtager patienthenvisninger og fordeler patienter til undersøgelser, og du udarbejder relevante journaluddrag og noterer patientens oplysninger om medicinforbrug. Neurofysiologiassistenter skal kunne arbejde selvstændigt og med stor nøjagtighed. De skal kunne samarbejde og kommunikere med patienter og pårørende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af neurofysiologiassistent
Neurofysiologiassistenten måler den elektriske aktivitet i centralnervesystemet.

Planlægning og udførelse af neurofysiologiske undersøgelser er neurofysiologiassistentens job.

Læger, især neurologer, bruger målingerne til at fastslå bestemte neurologiske lidelser.

Når patienten ankommer til undersøgelsen, er det dig, der modtager og forbereder patienten på undersøgelsen. Du bruger et særligt apparatur til undersøgelsen, og bagefter vurderer du resultaterne.

De neurofysiologiske undersøgelser omfatter hjerne, nerver og muskler og består af elektroencefalografi (eeg), elektromyografi (emg) og elektroneurografi (eng). Neurofysiologiassistenten skal under sit arbejde tage hensyn til patienten og til hygiejne og sikkerhed.

Eeg er en metode til at måle hjernens elektriske aktivitet. De fleste undersøgelser udfører neurofysiologiassistenten selvstændigt efter henvisning fra en læge.

Emg og eng er metoder til at registrere musklernes elektriske aktivitet og måle ledningshastigheden gennem nervebanerne. Neurofysiologiassistenten assisterer lægen, gør apparaturet klar og betjener computeren.

Arbejdsplads

Neurofysiologiassistenter bliver ansat ved sygehuse og laboratorier eller på Plejehjem mv. Enkelte arbejder på private lægelaboratorier.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Neurofysiologiassistent33.617 kr.31.157 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet du søger arbejde.

Der er mulighed for at blive ledende fysiologiassistent.

Mere uddannelse

Oplysninger om relevante kurser, arrangementer osv. for fysiologiassistenter fås hos Fag og Arbejde (FOA).

Få mere at vide

Fag og Arbejde (FOA)
www.foa.dk

Danske Regioner
www.regioner.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.