Psykomotorisk terapeut på arbejde
Job

Psykomotorisk terapeut

En psykomotorisk terapeut (tidligere kaldet afspændingspædagog) giver behandlinger og underviser i afspænding, bevægelse og kropsbevidsthed.

Fakta

Arbejdssteder:
Pædagogiske institutioner, Sundheds- og aktivitetscentre, Uddannelsesinstitutioner, Plejecentre, Folkeoplysning og egen praksis
Stillingsbetegnelser:
Psykomotorisk terapeut

Arbejdet med psykomotorisk terapi tager udgangspunkt i samspillet mellem kroppens funktioner og dens sammenhæng med følelsesmæssige, erkendelsesmæssige og sociale kompetencer.

De arbejder med forandring og rehabilitering af menneskers tilværelse gennem kropslig træning og ved hjælp af mindfulness og awareness samt afspænding.

Terapeuten hjælper til at styrke kropslig, psykologisk og social sundhed og modstandsdygtighed, og hjælper til bedre trivsel og balance i både arbejds- og fritidsliv.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Psykomotoriske terapeuter arbejder med sundhedsfremme, og forebygger fysisk og psykisk sygdom, underviser, behandler og rehabiliterer klienter. Arbejdet er individuelt tilpasset og rettet mod grupper eller enkeltpersoner i alle aldre, såvel raske som syge.

Psykomotoriske terapeuter underviser enkeltpersoner eller grupper i afspænding, kropsbevidsthed og -terapi, ergonomi, fødselsforberedelse, genoptræning efter fødsel og børnemotorik. Formålet er at hjælpe den enkelte til at fungere bedre i samspil med familie, arbejde og samfund.

Som underviser i psykomotorik og bevægelse, er det opgaven at gøre eleven bevidst om sin egen krops egenskaber, evner og muligheder. Undervisningen bygger på den opfattelse, at kropsbevidsthed giver personen flere handlemuligheder, så krop og psyke får det bedst muligt.

Undervisningen foregår ved hjælp af forskellige former for udspændings-, afspændings- og kredsløbsøvelser. Der indgår også styrketræning og koncentrationsøvelser. Nogle psykomotoriske terapeuter anvender musik i undervisningen.

Psykomotorisk behandling anvendes forebyggende, men kan også afhjælpe smerte- og træthedstilstande, som skyldes belastende kropsholdninger, spændinger ved forkerte arbejdsstillinger og stress.

Psykomotoriske terapeuter kan planlægge arbejdet i samarbejde med fx læger, psykologer, pædagoger, jordemødre og fysioterapeuter.

Arbejdsplads

De psykomotoriske terapeuter arbejder i offentlige og private virksomheder. De ansættes inden for børne-, skole og uddannelsesområdet, inden for trivsels- og arbejdsmiljøområdet. Desuden inden for ældre-, psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområdet.

Psykomotoriske terapeuter arbejder også i selvstændig praksis, hvor de varetager funktioner som konsulent, underviser, personlig træner og behandler. Det kræver ingen større investering at etablere privat praksis, men det kan tage nogen tid at få tilstrækkeligt med kunder.

En del psykomotoriske terapeuter underviser på aftenskoler og daghøjskoler. Se mere om Voksenundervisning.

Se mere om brancherne inden for Sundhed og socialvæsen.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Afspændingspædagogarbejde-32.178 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er begrænsede fuldtidsstillinger inden for eksempelvis undervisning på aftenskoler. Det er derfor ikke ualmindeligt for en psykomotorisk terapeut at have flere arbejdssteder.

Mere uddannelse

Foreningen Danske Psykomotoriske Terapeuter tilbyder efteruddannelseskurser.

For psykomotoriske terapeuter findes der desuden efteruddannelse på diplom- og masterniveau.

Diplomuddannelse

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, typisk inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område. Se fx:

Masteruddannelse

Du kan desuden efteruddanne dig med en relevant masteruddannelse, typisk inden for det sundhedsvidenskabelige eller det humanistiske/pædagogiske område. Se fx:

På diplom- og masteruddannelser kan du tage en hel uddannelse eller følge et enkelt modul.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din uddannelsesbaggrund og joberfaring er relevante.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.