bevægelsespædagog
Job

Bevægelsespædagog

Bevægelsespædagoger underviser i bevægelseslære og afspænding.

Fakta

Arbejdssteder:
Aftenskoler, Social- og sundhedsskoler, Privat praksis
Stillingsbetegnelser:
Bevægelsespædagog

De forebygger og helbreder muskelinfiltrationer og -smerter og hjælper eleverne med at øge bevidstheden om deres egen krop. Som bevægelsespædagog arbejder man med at styrke elevernes fysik og øge deres kropsbevidsthed.

Man skal kunne lide at have med mennesker at gøre, både raske mennesker og især mennesker med belastningssygdomme. For at arbejde som bevægelsespædagog skal du have selvstændighed, modenhed og lyst til at undervise.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

bevægelsespædagog
Bevægelsespædagoger arbejder med at styrke deltagernes fysik og øge deres kropsbevidsthed.

Bevægelsespædagoger arbejder som undervisere, foredragsholdere, ergonomiske rådgivere, massører og behandlere.

I en tid med meget stillesidende arbejde, kan bevægelse være en god hjælp til at mærke kroppens signaler og finde en holdbar vej til en sund og stærk krop.

Bevægelsespædagogers undervisning bliver tilrettelagt efter kursisternes behov. De bygger normalt et undervisningsforløb op over forskellige øvelser eller temaer. Der kan være tale om smidiggørende øvelser, konditionsøvelser, kredsløbsøvelser, styrkeøvelser og åndedrætsøvelser.

Et vigtigt element er afspændingsøvelser, der lærer eleven at spænde og afspænde musklerne. Øvelserne bliver suppleret med frie bevægelser.

Pædagogen prøver at få deltagerne til at skabe deres egne bevægelser, at bruge hele kroppen og bevæge sig frit inden for en given ramme. Nogle pædagoger anvender musik som inspiration, andre anvender sang og ord.

Der kan i et undervisningsforløb også lægges særlig vægt på et enkelt tema fx arbejdsteknik. Undervisning i arbejdsteknik indeholder holdnings- og gangøvelser, gennemgang af siddende og stående stillinger samt arbejdsbevægelser som at løfte, skubbe og trække.

Pædagogen diskuterer med deltagerne de oplevelser, de har fået gennem undervisningen. Det sker for at hjælpe eleverne til at fastholde og indarbejde deres erfaringer og til at blive klar over, hvorfor deres krop reagerer, som den gør.

Arbejdsplads

Bevægelsespædagoger får ansættelser i oplysningsforbund, på højskoler eller daghøjskoler, i private eller offentlige virksomheder, i ældreplejen, på dag- og heltidshøjskoler, på social- og sundhedsuddannelserne, folkeskolens aktivitetstimer og i projekter rettet mod målgrupper med særlige behov.

Bevægelsespædagoger kan også tilbyde massage og individuel undervisning på arbejdspladser. Nogle bevægelsespædagoger har egen praksis.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bevægelsespædagog31.554 kr.30.419 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen dækker ansatte. Nogle arbejder under folkeoplysningen som undervisere.

Andre er selstændige med privat praksis. Deres indtjening kendes ikke.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne for uddannede er gode. Der er relativ stor efterspørgsel på bevægelsespædagoger, men de fleste job er på deltid. Nyuddannede må regne med, at en fuldtidsløn derfor skal stykkes sammen af flere deltidsjob.

Man kan også indrette sig med selvstændig virksomhed og fungere som underviser eller konsulent. Det kræver ingen større investering, men det kan tage noget tid at få tilstrækkeligt med kunder.

Mange kombinerer bevægelsespædagogikken med andre uddannelser og kurser. Det er muligt at tage på Gotvedinstitutttet.

Mere uddannelse

Gotvedinstituttet tilbyder efteruddannelses- og inspirationskurser.

Få mere at vide

Gotvedinstituttet
www.gotved.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.