Foto af Idrætsinstruktør
Job

Idrætsinstruktør

En idrætsinstruktør kan arbejde som fodboldtræner, fitnessinstruktør eller inden for en hvilken som helst anden idrætsgren.

Fakta

Arbejdssteder:
Idrætsklubber, Motionscentre, Oplysningsforbund
Stillingsbetegnelser:
Idrætstræner, Fodboldtræner, Bodybuildinginstruktør, Yogalærer, Skiinstruktør, Svømmelærer, Træner, Dommer, Idrætskonsulent

Du underviser og instruerer i alle mulige forskellige former for idræt og i alle grene inden for motions- og helseområdet. Arbejdet går ud på at planlægge undervisningen eller træningen, instruere og rette fejl samt sætte udøverne op til kamp.

Nogle idrætsinstruktører har tidligere dyrket idræt som professionel sportsudøver.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af idrætsinstruktør
Instruktøren underviser et begynderhold i basketball.

I avisernes stillingsannoncer kan jobbet have mange forskellige navne. Det kan fx være: Idrætsinstruktør, Idrætsleder, Aerobicinstruktør, Fitnessinstruktør, Holdinstruktør, Fodboldtræner, Bodybuildinginstruktør, Yogalærer, Skiinstruktør og Svømmelærer.

Dit arbejde er forskelligt alt efter, om du underviser børn, unge, voksne eller ældre, begyndere eller viderekomne, og alt efter hvor du underviser. Er du ansat i fx en idrætsklub, underviser du normalt kun i én idrætsgren, fx fodbold.

Hvis du er ansat på et motionscenter, kan du undervise i forskellig slags motion, bl.a. aerobic, jazzgymnastik, step og svømning.

Før starten på undervisningen lægger du en plan. Når undervisningen er begyndt, må du tilpasse planen efter elevernes forudsætninger og interesser. På nogle motionscentre skal du udarbejde træningsprogrammer, der passer til hver enkelt kunde.

I undervisningstimerne instruerer du i den pågældende motions- eller idrætsgren, og viser, hvordan øvelserne eller spillet skal udføres, og du retter elevernes fejl. Du fungerer også som dommer i eventuelle træningskampe.

Ud over selve undervisningen kan en idrætsinstruktør have andre opgaver, fx administrativt arbejde på kontor.

I idrætsklubberne og -forbundene er der ansat trænere inden for alle idrætsgrene, både i den brede motionsidræt og i eliteidrætten.

På eliteplan, hvor det gælder om at skaffe resultater til klubben, skal træneren tilrettelægge og følge eliteudøvernes daglige træning og sætte dem op til konkurrencer. Som elitetræner kan man arbejde som rådgiver og træner for professionelle sportsudøvere.

Når man har arbejdet som idrætsinstruktør, har man mulighed for at få job som idrætskonsulent i idrætsorganisationer. En idrætskonsulent arbejder typisk med information og administration samt uddannelsesvirksomhed og udvikling af nye aktiviteter.

Arbejdsplads

Som idrætsinstruktør arbejder du især i gymnastikinstitutter, motions- og helsecentre samt idrætsklubber og -foreninger, se mere om branchen Sport.

Andre er ansat i oplysningsforbund, på skoler for indvandrerundervisning, produktionsskoler og ungdomsskoler, se Voksenundervisning. Desuden er der ansat idrætsinstruktører i forsvaret.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport26.406 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del instruktører ved private gymnastik-, motions- og helsecentre er ansat i deltidsstillinger. Nogle idrætsinstruktører driver selv et gymnastikinstitut eller motionscenter. Idrætsinstruktører kan få arbejde som idrætskonsulenter i idrætsorganisationer.

Det er ikke alle idrætsinstruktører, der kan leve af det. For nogle er det en fritidsbeskæftigelse.

Mere uddannelse

Idrætsforbundene tilbyder efteruddannelse for deres instruktører. Hvis du virker som træner i forvejen, kan fx tage diplomtræneruddannelsen under DIF, som starter hvert år i november/januar i Brøndby og Aarhus eller Odense. Diplomtræneruddannelsen kan udbygges med en træner- eller lederuddannelse på Idrættens Træner Akademi (ITA) under Team Danmark.

Nogle instruktører tager til udlandet for at uddanne sig i nye motionsretninger.

Få mere at vide

Danmarks Idrætsforbund (DIF)
www.dif.dk

Team Danmark

Dansk Firmaidrætsforbund
www.firmaidraet.dk

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
www.dgi.dk

Højskolerne
www.hojskolerne.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.