Foto af Rytmikpædagog
Job

Rytmikpædagog

En rytmikpædagog arbejder med musik, sang og rytmik i forhold til børn og unge.

Fakta

Arbejdssteder:
Børnehaver, Fritidshjem, Sociale og specialpædagogiske institutioner
Stillingsbetegnelser:
Rytmikpædagog, Eurytmipædagog, Eurytmist

Undervisningen veksler mellem at påvirke eleverne og selv lade dem fortælle om deres oplevelser gennem sang og bevægelse. Rytmikpædagoger kan undervise efter forskellige systemer og grundholdninger, afhængigt af hvilken uddannelse, de har gennemgået.

Undervisningen kan være bygget op omkring et tema, en klang eller et rytmisk motiv, som kan varieres på forskellige måder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rytmikpædagog
Rytmikpædagogen øver med en gruppe mindre børn.

Rytmikpædagoger arbejder med en kombination af musik, sang og bevægelse. Eleverne er fortrinsvis børn og unge, men kan også være voksne.

Rytmikpædagogen vælger opgaver og øvelser, der belyser det valgte tema. Undervisningen veksler mellem at give eleverne nogle påvirkninger eller indtryk, og at lade dem give udtryk for det de oplever.

For at arbejde som rytmikpædagog, skal du være musikalsk og have evner for bevægelse, og du skal kunne lide at have med mennesker at gøre og have lyst til at undervise.

Arbejdsplads

Rytmikpædagoger arbejder i børnehaver, fritidshjem, sociale og specialpædagogiske institutioner, i skoler, men også i musikskoler, ungdomsskoler og på videregående uddannelser.

Enkelte er selvstændige og andre arbejder i dansetrupper.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for rytmikpædagoger.

Fremtidsmuligheder

Der er flere ansættelsesmuligheder, men det kan være svært at finde et fast fuldtidsjob.

Mere uddannelse

Dansk Musikpædagogisk Forening afholder efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Dansk Musikpædagogisk Forening
www.dmpf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.