Artikel

Spørgsmål og svar om optagelse på euv

Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på erhvervsuddannelse for voksne.
Fold alle afsnit ud

Hvad er adgangskravene til euv?

Du skal være fyldt 25 år.

Derudover skal du som hovedregel:

  • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have mindst 2,0 i både dansk og matematik, enten fra afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Du kan godt søge optagelse på en euv, selv om du i forvejen har en anden uddannelse.

Skal jeg altid opfylde kravet til dansk og matematik, når jeg er over 25?

Når du søger ind på en erhvervsuddannelse, skal du som udgangspunkt opfylde kravet om 2,0 i dansk og matematik.

Dog - hvis din situation er en af følgende, gør kravet om 2,0 i dansk og matematik sig ikke gældende:

  • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed
  • Erhvervsskolen vurderer, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring
  • Du har gennemført en anden ungdomsuddannelse og bestået eksamen i dansk og matematik på et højere niveau

Hvordan opfylder jeg kravet til dansk og matematik, når jeg er gået ud af skolen?

Hvis du har behov for at genopfriske dansk og matematik, er der flere muligheder.

Adgangskursus til erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne kan tilbyde et adgangskursus til personer, der søger optagelse på en euv. Du tilmelder dig kurset, samtidig med at du søger optagelse på erhvervsuddannelsen.

læs om erhvervsskolernes Adgangkursus til erhvervsuddannelserne.

Almen voksenuddannelse

På VUC kan du tage dansk og matematik som almen voksenuddannelse, AVU. Består du fagene på G-niveau, opfylder du kravet til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Læs om Dansk, niveau G på almen voksenuddannelse.

Læs om Matematik, niveau G på almen voksenuddannelse.

Læs om Almen voksenuddannelse, AVU

Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning, FVU, kan også give dig de nødvendige forudsætninger i dansk og matematik. Afslutter du FVU-dansk på trin 4 og FVU-matematik på trin 2, opfylder du kravet for at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Læs om FVU-dansk.

Læs om FVU-matematik.

Læs om Forberedende voksenundervisning.

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Kravet til dansk kan du i øvrigt opfylde, hvis du har bestået Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.

Læs om Dansk 3 og Studieprøven i Danskuddannelse til voksne udlændinge.

Kan jeg søge, hvis jeg ikke opfylder kravet til dansk og matematik?

Hvis du på papiret ikke opfylder kravet til dansk og matematik, kan skolen tilbyde dig en optagelsesprøve. Samtidig får du en personlig samtale.

Erhvervsskolen kan desuden tilbyde dig et adgangskursus, som du tilmelder dig, samtidig med at du søger optagelse på erhvervsuddannelsen.

Læs om erhvervsskolernes Adgangkursus til erhvervsuddannelserne.

Jeg er usikker på, om jeg kan gennemføre uddannelsen - skal jeg søge?

Har du brug for ekstra kompetencer og afklaring, inden du vælger en erhvervsuddannelse, kan grundforløb plus (GF+) være en mulighed.

Vejlederen på den erhvervsskole, du overvejer at søge ind på, kan vurdere, om grundforløb plus er et tilbud, der passer til dig.

Læs mere om, hvem forløbet henvender sig til, i Grundforløb plus (GF+).

Jeg er usikker på, hvilken erhvervsuddannelse jeg skal vælge - kan jeg søge?

Du kan søge vejledning hos eVejledning eller hos den erhvervsskole, du overvejer at starte på.

Har du brug for ekstra tid til afklaring, inden du vælger en erhvervsuddannelse, kan det være en mulighed et søge grundforløb plus (GF+).

Vejlederen på erhvervsskolen kan vurdere, om grundforløb plus (GF+) er et tilbud, der passer til dig.

Læs mere om, hvem forløbet henvender sig til, i Grundforløb plus (GF+).

Find eVejledning.

Jeg har allerede en uddannelse - kan jeg søge euv?

Ja, du kan godt søge optagelse på en euv, selv om du i forvejen har en uddannelse. Det gælder, hvis du har:

  • en gymnasial uddannelse - hf, hhx, htx eller stx
  • en erhvervsuddannelse
  • en videregående uddannelse

Hvis du tidligere har påbegyndt en eller flere erhvervsuddannelser, så vær opmærksom på, at du maksimalt kan optages tre gange på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale.

Der er ingen begrænsning, hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, eller hvis du har to års relevant erhvervserfaring, og skolen vurderer, at du kan starte direkte på hovedforløbet og gennemføre uddannelsen uden oplæring i en virksomhed.

Er der adgangsbegrænsning på erhvervsuddannelserne?

Nogle erhvervsuddannelser er ’dimensionerede’. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del.

Som hovedregel skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, dvs. en læreplads, før du kan gå i gang med grundforløbets 2. del og hovedforløbet på en uddannelse med dimensionering.

På nogle dimensionerede erhvervsuddannelser kan du alternativt søge en kvoteplads blandt et begrænset antal pladser.

Se en liste over Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Hvis du tidligere har påbegyndt en eller flere erhvervsuddannelser, så vær desuden opmærksom på, at du maksimalt kan optages tre gange på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale.

Hvornår kan jeg søge euv?

Erhvervsskolerne har typisk optag på erhvervsuddannelserne to gange om året: januar og august.

Undersøg fristen i god tid

Du kan som regel søge optagelse helt frem til uddannelsens start. Nogle erhvervsskoler kan dog fastsætte en tidligere ansøgningsfrist. Det gælder især for de såkaldt dimensionerede erhvervsuddannelser, der har begrænset adgang.

Forudsætningen for at blive optaget på en dimensioneret uddannelse er, at du på forhånd har en uddannelsesaftale eller kan komme i betragtning til en af de kvotepladser, som der er et begrænset antal af. Fristen fastsættes lokalt, så undersøg det hos den erhvervsskole, du planlægger at søge ind på.

Læs mere om Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Tid til faglig supplering

Vær også opmærksom på, om du skal beregne tid til faglig supplering, før du kan starte på euv. Det gælder især de merkantile uddannelser inden for kontor og finans, hvor der er obligatorisk eux, og hvor du i løbet af grundforløb 2 skal nå at opfylde et krav om C-niveau i otte fag, før du kan starte på uddannelsens studiekompetencegivende forløb.

Kontakt i god tid uddannelsesstedet, som – ud fra din baggrund – kan vejlede dig om, hvordan du søger, og hvad du evt. mangler for at få en god start på euv.

Hvordan søger jeg optagelse på euv?

Du søger optagelse på grundforløbet via Optagelse.dk, hvor du logger ind med MitID.

På Optagelse.dk finder du link til en vejledning om, hvordan du udfylder din ansøgning.

Gå til Optagelse.dk.

Hvis du vil søge optagelse på hovedforløbet

Hvis du vil søge optagelse direkte på uddannelsens hovedforløb, skal du henvende dig til skolen i stedet for at søge via Optagelse.dk.

Kontakt skolen

Vil du på forhånd vide, hvor lang din uddannelse bliver, så kontakt skolen, du ønsker at søge optagelse på. Skolen foretager en vurdering af dine kompetencer og giver dig et bevis på, hvor meget joberfaring og tidligere uddannelse du kan få godskrevet.

Søger du gennem Optagelse.dk uden en forudgående vurdering af dine kompetencer, vil skolen indkalde dig til en samtale, når de modtager din ansøgning, og desuden foretage en realkompetencevurdering, når du starter.

Læs mere om Optagelse og adgang til euv.

Kan man søge euv, hvis man er under 25?

Euv er målrettet voksne over 25. Er du under 25, skal du søge en eud. En eud og en euv giver de samme kompetencer.

Læs mere om erhvervsuddannelser for dig, der er gået ud af skolen, men stadig under 25 år.

Hvor mange gange kan jeg søge optagelse på en euv?

Du kan maksimalt optages tre gange på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale.

Der er ingen begrænsning, hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, eller hvis du har to års relevant erhvervserfaring, og skolen vurderer, at du kan starte direkte på hovedforløbet og gennemføre uddannelsen uden oplæring i en virksomhed.

Inden jeg søger, vil jeg gerne vide, hvor lang min uddannelse bliver - hvem kan fortælle mig det?

Det kan den erhvervsskole, du overvejer at søge ind på.

Realkompetencevurdering, RKV

Din euv starter med en realkompetencevurdering, en RKV. Du kan få foretaget en RKV uden at være optaget på en erhvervsuddannelse. Det er gratis.

På baggrund af vurderingen kan skolen oplyse dig om, hvor meget erhvervserfaring og tidligere uddannelse du kan få godskrevet, og hvor meget din uddannelse dermed kan afkortes. Du får en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan din uddannelse kommer til at se ud.

Henvend dig til skolen, og forhør dig om, hvordan du tilmelder dig en RKV.

Læs mere om RKV til euv.

Værktøjet Mine Realkompetencer

Med værktøjet Mine Realkompetencer kan du få et vejledende bud på, hvor meget du kan afkorte din erhvervsuddannelse.

Gå til Mine Realkompetencer.

Få mere at vide

Se flere spørgsmål og svar om euv i Undervisningsministeriets omtale af euv.