almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau G

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
  • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
  • Funktioner, herunder koordinatsystemet
  • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
7. november 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2016
10. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. november 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. november 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. november 2016
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
15. november 2016
18. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2017
4. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
18. januar 2017
11. maj 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. februar 2017
2. juni 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. februar 2017
9. juni 2017
Matematik, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
1. december 2017
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
6. november 2017
18. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 2610 Rødovre
*
6. november 2017
18. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 2610 Rødovre
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. november 2017
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C