almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau G

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.250 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
  • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
  • Funktioner, herunder koordinatsystemet
  • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.250 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2019
14. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
4. november 2019
14. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
19. november 2019
7. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
26. juni 2020
Matematik G Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2020
7. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
14. maj 2020
Matematik, G Aftenundervisning 5000 Odense C