almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau G

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
  • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
  • Funktioner, herunder koordinatsystemet
  • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
14. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2018
15. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
29. oktober 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
19. november 2018
10. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
19. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. december 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
30. januar 2019
9. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
30. januar 2019
9. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
5. april 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
5. april 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
5. april 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
5. april 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2019
29. november 2019
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
29. november 2019
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
13. august 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2019
5. december 2019
Matematik, G Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
2. december 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
26. september 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
18. november 2019
7. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
7. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
14. maj 2020
Matematik, G Aftenundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C