almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Matematik, niveau G

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

  • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
  • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
  • Funktioner, herunder koordinatsystemet
  • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. januar 2018
31. december 2018
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
20. december 2018
Matematik, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2018
14. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2018
15. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. august 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
15. juni 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
29. oktober 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. november 2018
15. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
13. november 2018
10. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
19. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5471 Søndersø
*
19. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. november 2018
10. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
19. november 2018
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
2. januar 2019
7. juni 2019
Matematik, G Dagundervisning 2610 Rødovre
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 7400 Herning
*
3. januar 2019
9. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
6. december 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
10. maj 2019
Matematik, G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
29. november 2019
Matematik, G Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
29. november 2019
Matematik, G Dagundervisning 4300 Holbæk
*
14. januar 2019
16. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
29. januar 2019
23. maj 2019
Matematik, G Dagundervisning 2620 Albertslund