Forberedende voksenundervisning
Grundskoleniveau mv.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Alle voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU).

Fakta

Navn:
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Som regel 30-60 timer pr. trin. FVU-digital og FVU-engelsk dog 20-30 timer pr. trin
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser. På FVU-digital og FVU-engelsk skal du være i beskæftigelse
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Er du i beskæftigelse, kan du desuden få undervisning i at bruge it og tale engelsk på jobbet.

Voksne udlændinge med dansk som andetsprog kan forberede sig til FVU-undervisningen med FVU-start.

FVU henvender sig til alle over 25, der kan få noget ud af undervisningen. Det kan være voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

FVU-start

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke deres færdigheder i dansk, før eller samtidig med at de deltager i FVU-matematik eller FVU-læsning.

Kurset varer mellem 30 og 60 timer.

FVU-læsning (dansk)

Kurset har fire trin, der hvert varer mellem 30 og 60 timer. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen.

Du lærer:

  • at stave ord
  • at læse og forstå tekster
  • at skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser.

FVU-matematik

Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 30 og 60 timer. Trin 2 varer mellem 45 og 60 lektioner.

Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet.

FVU-digital (it)

Kurset har 3 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer.

Du bliver fortrolig med de digitale værktøjer, som du bruger i dit job til at kommunikere med andre og arbejde med data.

FVU-engelsk

Kurset har 4 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer.

Du lærer at bruge engelsk i dit arbejde, når du fx skal læse manualer, finde information på nettet, give beskeder eller kommunikere med kolleger i udlandet.

 

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC).

Desuden er der FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Eksamen

Du kan gå til prøve efter hvert trin på FVU-læsning og FVU-matematik. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

På FVU-digital og FVU-engelsk kan du gå til prøve efter sidste trin. På de andre trin kan du få en bedømmelse. Prøver og bedømmelser er et tilbud.

FVU-start afsluttes med en bedømmelse.

Varighed

De enkelte trin varierer.

Typisk varer et trin på FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-start mellem 30 og 60 timer.

FVU-digital og FVU-engelsk varer typisk mellem 20 og 30 timer.

 

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Er du i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

  • Du har et fast job på minimum 20 timer om uger
  • Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på VUC kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

FVU-digital og FVU-engelsk

Vil du deltage i FVU-engelsk eller FVU-digital, skal du være i beskæftigelse.

Tal med arbejdspladsen om dine muligheder for at deltage I undervisningen, og kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Skolen vurderer i samarbejde med din virksomhed, om du vil kunne få udbytte af undervisningen, og den finder det trin, som passer bedst til dig.

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

SU

Er du 18-19 år, kan du søge SU til FVU-læsning og FVU-matematik sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

FVU-kurserne er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

FVU kan gøre det nemmere for dig efterfølgende at følge anden undervisning, fx:

  • Almen voksenuddannelse
  • Arbejdsmarkedsuddannelse, AMU
  • Erhvervsuddannelse for voksne, euv

Derudover kan du, hvis du har bestået læsning på trin 4 og matematik på trin 2, opnå adgang til en erhvervsuddannelse. Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

Du kan tage FVU alene, eller du kan bruge FVU som støtte til anden undervisning, fx på et AMU-center, en handelsskole eller en teknisk skole.

Få mere at vide

Om forberedende voksenundervisning (FVU) på Undervisningsministeriets hjemmeside.