Forberedende voksenundervisning
Grundskoleniveau mv.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

På den forberedende voksenundervisning (FVU) bliver du bedre til dansk, matematik, engelsk og it på et grundlæggende niveau.

Fakta

Navn:
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Varighed:
Som regel 30-60 timer pr. trin. FVU-digital dog 20-30 timer pr. trin
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser.
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. SVU og SU efter gældende regler

Det, du lærer, kan du bruge med det samme - på jobbet og i samfundet i øvrigt. Med FVU kan du også forbedre dine muligheder for at tage en uddannelse.

FVU henvender sig til voksne, der har en kort uddannelse og vil styrke deres færdigheder i at læse, skrive, regne, tale engelsk og arbejde digitalt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

FVU er tilrettelagt for voksne, og det, du arbejder med, er relevant for din hverdag.

Det kan være situationer, hvor du fx skal:

 • skrive en mail
 • beregne en pris
 • tale med en kunde på engelsk
 • søge information
 • betjene en maskine

FVU-fagene

De fag, du kan følge på FVU, er:

 • FVU-dansk, trin 1 - 4
 • FVU-matematik, trin 1 - 2
 • FVU-digital, trin 1 - 4
 • FVU-engelsk, trin 1 – 4
 • FVU-start – for voksne med dansk som andetsprog

Undervisningen

Undervisningen foregår på små hold, og den planlægges, så den passer til deltagernes behov.

Der findes hold om dagen, om aftenen og i nogle tilfælde online. Tal med skolen om mulighederne.

Du kan også bruge FVU som støtte til anden undervisning, fx på et AMU-center, en handelsskole eller en teknisk skole.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC) eller af andre uddannelsesinstitutioner efter aftale med VUC.

Det kan fx være daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre mv.

Undervisningen kan også foregå på din arbejdsplads, hvis din virksomhed kan samle deltagere til et hold.

Prøve

FVU-dansk og FVU-matematik

Du kan gå til prøve efter hvert trin på FVU-dansk og FVU-matematik. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve. Prøven efter sidste trin er på niveau med folkeskolens 9.-klasseprøve.

FVU-digital og FVU-engelsk

På FVU-digital og FVU-engelsk kan du gå til prøve efter sidste trin. På de andre trin kan du få en bedømmelse. Prøver og bedømmelser er et tilbud.

FVU-start

FVU-start afsluttes med en bedømmelse.

Se video om FVU

Se en kort video om, hvad du kan bruge FVU til:

 

Varighed

De enkelte trin varierer.

Typisk varer et trin på FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-engelsk og FVU-start mellem 30 og 60 timer.

FVU-digital varer typisk mellem 20 og 30 timer pr. trin.

Optagelse og adgang

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år.

FVU-start er for voksne over 25, der har dansk som andetsprog.

Uddannelsesstedet vurderer, om du vil kunne få udbytte af at deltage i undervisningen.  Skolen vurderer også, hvilket trin du kan starte på.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes kurset.

Find dit lokale VUC.

Hvis du er under 25 år

Hvis du er under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Hvis du er i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

 • Fast job: Du har et fast job på minimum 20 timer om ugen
 • Uddannelse: Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
 • Barselsorlov: Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
 • Ikke tilbud om FGU: Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse
 • Kriminalforsorgen: Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på VUC kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Læs om den forberedende grunduddannelse for unge under 25 år:

Forberedende grunduddannelse - FGU (ug.dk)

Økonomi

Deltagerbetaling

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Læs mere i artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU )

SU

Hvis du følger forberedende voksenundervisning sammen med almen voksenuddannelse (avu), kan du evt. søge SU.

Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Kvalifikationsniveau

FVU-kurserne er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau

Fremtidsmuligheder

FVU kan gøre det nemmere for dig at følge anden undervisning, fx

Erhvervsuddannelse

Hvis du har bestået dansk på trin 4 og matematik på trin 2, kan du søge optagelse på en erhvervsuddannelse.

Læs artiklen om:

Erhvervsuddannelse for voksne

Få mere at vide

Læs om forberedende voksenundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

Forberedende voksenundervisning (FVU) (uvm.dk)

Uddannelser der ligner