Forberedende voksenundervisning
Grundskoleniveau mv.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Alle voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU).

Fakta

Navn:
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Varighed:
Som regel 30-60 timer pr. trin. FVU-digital og FVU-engelsk dog 20-30 timer pr. trin
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser. På FVU-digital og FVU-engelsk skal du være i beskæftigelse eller ledig
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

FVU henvender sig til voksne over 25, der har en kort uddannelse, og som ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne, tale engelsk og løse opgaver digitalt.

Det kan være voksne, der vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse. Eller voksne, der vil have færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

Fold alle afsnit ud

Undervisning og prøver under COVID-19

I ministeriets spørgsmål/svar om almen voksen- og efteruddannelse og COVID-19 kan du holde dig orienteret om ændringer i undervisning og prøver. Siden opdateres løbende.

Se ministeriet spørgsmål/svar om forberedende voksenundervisning (fvu) og COVID-19.

Om uddannelsen

Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

Du kan tage FVU alene, eller du kan bruge FVU som støtte til anden undervisning, fx på et AMU-center, en handelsskole eller en teknisk skole.

FVU-start

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke deres færdigheder i dansk, for at kunne deltage i FVU-matematik eller FVU-dansk.

Kurset varer mellem 30 og 60 timer.

FVU-dansk

Kurset har fire trin, der hvert varer mellem 30 og 60 timer. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen.

Du lærer:

 • at stave ord
 • at læse og forstå tekster
 • at skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser.

FVU-matematik

Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 30 og 60 timer. Trin 2 varer mellem 45 og 60 lektioner.

Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet.

FVU-digital

Kurset har 3 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer.

Du bliver fortrolig med de digitale værktøjer, som du bruger i dit job og i dagligdagen til at kommunikere med andre og arbejde med data.

FVU-engelsk

Kurset har 4 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer.

Du lærer at bruge engelsk i dit arbejde og i dagligdagen, når du fx skal læse manualer, finde information på nettet, give beskeder eller kommunikere med kolleger og kontakter i udlandet.

 

Undervisningen

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC) eller af andre uddannelsesinstitutioner efter aftale med VUC. Det kan eksempelvis være daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin på FVU-dansk og FVU-matematik. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

På FVU-digital og FVU-engelsk kan du gå til prøve efter sidste trin. På de andre trin kan du få en bedømmelse. Prøver og bedømmelser er et tilbud.

FVU-start afsluttes med en bedømmelse.

Varighed

De enkelte trin varierer.

Typisk varer et trin på FVU-dansk, FVU-matematik og FVU-start mellem 30 og 60 timer.

FVU-digital og FVU-engelsk varer typisk mellem 20 og 30 timer.

 

Optagelse og adgang

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Er du i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

 • Du har et fast job på minimum 20 timer om uger
 • Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
 • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
 • Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse
 • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på VUC kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

FVU-digital og FVU-engelsk

Du kan deltage i FVU-engelsk eller FVU-digital, hvis du er i beskæftigelse eller ledig. Du skal som regel være fyldt 25 år.

Uddannelsesstedet vurderer, om du vil kunne få udbytte af at deltage i undervisningen.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes kurset.

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Læs om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

SU

Du kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til FVU-dansk og FVU-matematik sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Læs om Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

FVU-kurserne er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for uddannelser på grundskoleniveau.

Fremtidsmuligheder

FVU kan gøre det nemmere for dig efterfølgende at følge anden undervisning, fx:

 • Almen voksenuddannelse
 • Arbejdsmarkedsuddannelse, AMU
 • Erhvervsuddannelse for voksne, euv

Hvis du har bestået dansk på trin 4 og matematik på trin 2, kan du søge optagelse på en erhvervsuddannelse. Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne.

 

Få mere at vide

Om forberedende voksenundervisning (FVU) på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.