almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau G

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 25 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 130 til 1.250 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU og SU efter gældende regler.

Du lærer at skrive og læse forskellige tekster ogt at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Læsning
  • Sproglig korrekthed
  • Ord og betydning
  • Grammatik
  • Skriveprocessen
  • Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 120 timer.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

For at blive tilmeldt, skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Find dit lokale VUC-center.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.250 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
4. november 2019
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
9. december 2019
14. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2020
6. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, G Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. januar 2020
6. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, G Dagundervisning 5000 Odense C