almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau G

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster samt at lytte opmærksomt, fortælle og holde oplæg. Desuden lærer du at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Læsning
  • Sproglig korrekthed
  • Ord og betydning
  • Grammatik
  • Skriveprocessen
  • Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 120 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.

Ud over de generelle optagelsesbetingelser skal du have forkundskaber svarende til dansk på basisniveau.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. september 2016
15. juni 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2016
15. juni 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
3. november 2016
9. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5800 Nyborg
*
7. november 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5500 Middelfart
*
7. november 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
30. juni 2017
Dansk, niveau G Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau G Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
1. december 2017
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Fagelement af dansk G1 med it Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Fagelement af dansk G1 med it Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. oktober 2017
9. maj 2018
Dansk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
30. oktober 2017
9. maj 2018
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
30. oktober 2017
9. maj 2018
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. november 2017
9. maj 2018
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, G Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, G Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Fagelement af dansk G2 med it Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Fagelement af dansk G2 med it Dagundervisning 8000 Aarhus C