professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Professionsbacheloruddannelse

Value Chain Management

I en vareproducerende virksomhed går der en strøm af materialer og informationer gennem virksomheden. De rigtige informationer skal nå de rigtige personer i såvel virksomheden som hos kunden. Uddannelsen er engelsksproget.

Fakta

Navn:
Value Chain Management
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at binde enkelte funktioner sammen til en helhed. Du har mulighed for at afprøve din viden om planlægning og produktionsoptimering, marketing og projektledelse på et praktikophold i udlandet.

Som færdiguddannet kan du arbejde i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du enten som projektleder eller selvstændig konsulent løser opgaver, der har med logistik, planlægning og produktion at gøre.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Procesøkonomi og værdikædeledelse handler om den strøm af varer og informationer, der går gennem en virksomhed, og om de faktorer, både inden for og uden for virksomheden, som påvirker denne strøm.

Uddannelsen varer i alt 3½ år inklusiv 6 måneders praktik. Foruden praktikdelen består den af en valgfagsdel, som ud over tilvalgsfag indeholder en hovedopgave.

På den grundlæggende del, der varer 2 år, præsenteres du for emner som supply chain management, markedsefterspørgsel og produktionsplanlægning, flow management, værdikædeoptimering og forandringsledelse.

På valgfagsdelen, der varer 1 år, kan du specialisere dig, fx i innovation og produktudvikling eller i optimering af virksomhedens interne processer.

Undervisningen foregår som holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse. Den engelske betegnelse er Bachelor Degree of Value Chain Management.

Uddannelsen foregår i Horsens og Aarhus.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: matematik B og engelsk B. Begge fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)6,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i virksomheder med logistik, planlægning og koordinering af indkøb, produktion og distribution. Du kan desuden arbejde som projektleder og løse konsulentopgaver inden for virksomhedssystemer.

Mere uddannelse

På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.