professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Professionsbacheloruddannelse

Value Chain Management

I en vareproducerende virksomhed går der en strøm af materialer og informationer gennem virksomheden, hvor de rigtige informationer skal nå de rigtige personer. Uddannelsen fokuserer på at optimere flowet af varer og informationer.

Fakta

Navn:
Value Chain Management
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med virksomhedens værdikæde og lærer at knytte alle virksomhedens funktioner sammen som en helhed.

I løbet af uddannelsen vil du bl.a. arbejde med planlægning, produktionsoptimering, kvalitetsstyring, strategi og forretningsudvikling generelt.

Når du er færdiguddannet vil du arbejde med opgaver inden for logistik eller supply chain management i virksomheder enten i Danmark eller i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Value Chain Management - eller værdikædeledelse på dansk, handler om at optimere det flow af varer og informationer, der går igennem en virksomhed og om de faktorer eller redskaber som er med til at påvirke flowet.  

Uddannelsen varer i alt 3½ år inklusiv 6 måneders praktik. Foruden praktikdelen består den af en valgfagsdel, som ud over tilvalgsfag indeholder en hovedopgave.

Indhold

  • På den grundlæggende del, der varer 2 år, præsenteres du for emner som supply chain management, produktionsplanlægning, produktionsoptimering, kvalitetsstyring værdikædeoptimering og strategi.
  • På valgfagsdelen, der varer 1 år, kan du specialisere dig, fx i forandringsledelse og projektstyring eller avancerede produktionsmetoder og optimering af virksomhedens interne processer.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning og projektarbejde. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens og Aarhus.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse. Den engelske betegnelse er Bachelor Degree of Value Chain Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav

Mtematik B og engelsk B. Begge fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)2,0
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)5,6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i virksomheder med supply chain management, logistik, planlægning og koordinering af indkøb, produktion, marketing og distribution. Du kan desuden arbejde som projektleder og løse konsulentopgaver inden for virksomhedssystemer.

Mere uddannelse

På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag. 

Du har også mulighed for at tage en masteruddannelse ved nogle udenlandske universiteter inden for supply chain management i fx. England eller i Tyskland

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information