uddannelsen til autoteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknolog

På uddannelsen til autoteknolog kommer du blandt andet til at arbejde med den grønne omstilling og du lærer at tage hånd om den stigende digitalisering for auto, transport og mobilitet.

Fakta

Navn:
Autoteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får produktkendskab, forståelse for forretningsdrift, team projektledelse, og teknologisk indsigt, så du kan varetage jobfunktioner indenfor autoteknisk service og rådgivning, salg af køretøjer, udvikling af fremtidens mobilitetsløsninger, samt flådestyring og rådgivning af grønne omstillingsløsninger.

Autoteknologen varetager store dele af den tekniske supportering online og er bindeleddet mellem producent og bruger. Du kan fx arbejde i auto- og transportbranchen, men også  inden for landbrug og entreprenørvirksomheder.  

Formålet med uddannelsen er at kvalificere og give dig kompetencer til arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.

På uddannelsen er omdrejningspunktet nyere autoteknologi, hvor du kommer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder. Du kommer også til at arbejde med, samt forestå forretningsorienterede opgaver som ledelse, kvalitet, servicerådgivning, samt salgs- og kommunikationsopgaver, der alle er centrale i autobranchen.

Som autoteknolog kan du arbejde hos fx bilforhandlere, autoværksteder, reservedelsforhandlere og bilimportører med jobfunktioner som fx værkfører, indskriver/kundemodtager, teknisk rådgiver, kædekonsulent og servicerådgiver.  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder inden for autoområdet. Det betyder, at du får viden om, hvordan man via mekaniske og elektroniske justeringer kan få en bil til at yde sit bedste.

Du lærer også om kommunikation, planlægning, økonomi og ledelse.

Autoteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Den nationale del indeholder fagområderne:

Autoteknologi og autoteknisk analyse: Traditionel og nyeste teknologi inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer. Der er fokus på teknologisk indsigt og udvikling med afsæt i problemstillinger, løsningsmuligheder og systemforståelse. Du arbejder også med teknisk analyse og optimering af autotekniske systemer, herunder diagnosticering af tekniske og elektroniske systemer.

Virksomhedens drift og udvikling: Virksomhedsdrift og -udvikling i relation til autobranchens aktører og interessenter, herunder organisation, økonomi og forretningsmodeller, ledelse, kvalitet, salg, markedsføring og kommunikation. Du kommer også til at arbejde med dataindsamling og dataanvendelse, herunder datahåndtering og -sikkerhed med det formål at kunne udnytte data til udvikling af virksomheden og dens forretning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende titlen Autoteknolog. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med skolen og virksomheden.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen for ingeniøruddannelserne samt matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2), flymekaniker, karrosseriuddannelsen, lager- og terminaluddannelsen, lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker (trin 2), personvognsmekaniker (trin 2).
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Køge, Odense, Viborg og Aarhus.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder kan også have vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)AO
Viborg (Sommerstart, engelsk)AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Autoteknologen varetager store dele af den tekniske supportering online og er bindeleddet mellem producent og bruger. Autoteknologen arbejder i auto- og transportbranchen, men  arbejder også landbrug og entreprenørvirksomheder.

Uddannelsen kvalificerer til job, der indeholder ledelsesfunktioner.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i:

 Der er desuden forskellige internationale top-up muligheder.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information