uddannelsen til autoteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknolog

På uddannelsen lærer du om den stigende digitalisering inden for auto, transport og mobilitet. Du kommer også til at arbejde med grøn omstilling.

Fakta

Navn:
Autoteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i produktkendskab, forretningsdrift, projektledelse og teknologisk indsigt, så du kan varetage jobfunktioner inden for autoteknisk service og rådgivning, salg, udvikling af fremtidens mobilitetsløsninger og rådgivning af grønne omstillingsløsninger.

Som færdiguddannet kan du arbejde hos fx bilforhandlere, autoværksteder, reservedelsforhandlere og bilimportører.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at varetage teknisk online-support, og du er bindeleddet mellem producent og bruger. Du får kompetencer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.

Fagområder

Uddannelsen består af nogle obligatoriske fagområder: 

  • Autoteknologi og autoteknisk analyse: Der er fokus på traditionel og nyeste teknologi inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer. Du lærer om teknologisk indsigt og udvikling med afsæt i problemstillinger, løsningsmuligheder og systemforståelse. Du arbejder også med teknisk analyse og optimering af autotekniske systemer
  • Virksomhedens drift og udvikling: Du lærer om virksomhedsdrift og -udvikling i relation til autobranchens aktører og interessenter, herunder organisation, økonomi og forretningsmodeller, ledelse, kvalitet, salg, markedsføring og kommunikation. Du kommer også til at arbejde med dataindsamling og dataanvendelse

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Du får titlen autoteknolog AK. 

Undervisning

Undervisningen foregår som almindelig undervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være tæt samarbejde med erhvervslivet.

Praktik

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkelighed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
  • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Mekaniker (trin 2) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen til autoteknolog foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
   
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO 
Køge (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet autoteknolog varetager du store dele af den tekniske support online, og du er bindeleddet mellem producent og bruger. Du kan få job i auto- og transportbranchen, men også inden for landbrug og entreprenørvirksomheder.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information