uddannelsen til autoteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknolog

Uddannelsen beskæftiger sig med biler, ledelse, kommunikation og kundekontakt. Du lærer at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen samt at indgå i ledelses- og salgsteam.

Fakta

Navn:
Autoteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Formålet med uddannelsen er at kvalificere og give dig kompetencer til arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.

På uddannelsen er omdrejningspunktet nyere autoteknologi, hvor du kommer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder. Du kommer også til at arbejde med, samt forestå forretningsorienterede opgaver som ledelse, kvalitet, servicerådgivning, samt salgs- og kommunikationsopgaver, der alle er centrale i autobranchen.

Som autoteknolog kan du arbejde hos fx bilforhandlere, autoværksteder, reservedelsforhandlere og bilimportører med jobfunktioner som fx værkfører, indskriver/kundemodtager, teknisk rådgiver, kædekonsulent og servicerådgiver.  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder inden for autoområdet. Det betyder, at du får viden om, hvordan man via mekaniske og elektroniske justeringer kan få en bil til at yde sit bedste.

Du lærer også om kommunikation, planlægning, økonomi og ledelse.

Autoteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Den nationale del indeholder fagområderne:

Autoteknologi og autoteknisk analyse: Traditionel og nyeste teknologi inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer. Der er fokus på teknologisk indsigt og udvikling med afsæt i problemstillinger, løsningsmuligheder og systemforståelse. Du arbejder også med teknisk analyse og optimering af autotekniske systemer, herunder diagnosticering af tekniske og elektroniske systemer.

Virksomhedens drift og udvikling: Virksomhedsdrift og -udvikling i relation til autobranchens aktører og interessenter, herunder organisation, økonomi og forretningsmodeller, ledelse, kvalitet, salg, markedsføring og kommunikation. Du kommer også til at arbejde med dataindsamling og dataanvendelse, herunder datahåndtering og -sikkerhed med det formål at kunne udnytte data til udvikling af virksomheden og dens forretning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor du fordyber dig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende titlen Autoteknolog. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen foregår i Næstved, Odense, Viborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med skolen og virksomheden.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen for ingeniøruddannelserne samt matematik C
 • En erhvervsuddannelse som karrosseriuddannelsen, cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), flymekaniker, entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker (med specialer og trin 2), mekaniker (trin 2), lastvognsmekaniker (trin 2), eller personvognsmekaniker (trin2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder kan også have vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som autoteknolog vil du kunne søge job i autobranchen hos såvel importører, forhandlere, værksteder, dækcentre, racingteams mv. Det kan fx være som diagnosetekniker/teknisk rådgiver, floormanager/teknisk værkfører, shopmanager/værkstedschef eller racing-team engineer.

Uddannelsen kvalificerer til job, der indeholder ledelsesfunktioner.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i Innovation og entrepreneurskab. Der er desuden forskellige internationale top-up muligheder.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De godt 200 nyuddannede er først og fremmest beskæftiget i brancherne Bilhandel og Bilværksteder mv. De resterende 120 er beskæftiget i 40 forskellige brancher.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information