civilingeniør i landinspektørvidenskab
Kandidatuddannelse

Landinspektørvidenskab

På kandidatuddannelsen, som er engelsksproget, arbejder du videre med den viden, du har tilegnet dig på bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne.

Fakta

Navn:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for et af tre fagområder, der handler om opmåling og kortlægning, arealforvaltning og planlægning samt geoinformatik.

Som færdiguddannet kandidat i landinspektørvidenskab kan du afhængig af din specialisering finde jobmuligheder i offentlige forvaltninger, i landinspektørfirmaer samt i ingeniør- og rådgivningsfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Landinspektører beskæftiger sig med små og store forandringer af samfundet i forholdet 1:1. Det kan være i forbindelse med realiseringen af lokalplaner for nye bydele eller i forbindelse med regulering af landbrugsjord, der skal blive til nye bæredygtige ejendomme med landbrug, natur og rekreative anlæg. Det kan også være i relation til naturgenopretning med henblik på at beskytte og forbedre vores natur og vandmiljø.

Uddannelsen kombinerer viden om matematik og teknologi med jura og design og er både teoretisk og praktisk.

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Surveying and Mapping (opmåling og kortlægning), hvor du arbejder videre med moderne positionerings- og kortlægningsteknologi
  • Geoinformatics (geoinformatik), som handler om geografisk informationsteknologi og geografiske informationssystemer (GIS)
  • Land Management (arealforvaltning og planlægning), hvor du beskæftiger dig med planlægning og regulering af arealanvendelse, beskyttelse af vores natur og miljø samt udvikling og omdannelse af såvel enkelte ejendomme som hele byområder

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde om faglige emner. På de fleste semestre er studietiden ligeligt fordelt mellem kurser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Land Management (Surveying, Planning and Land Management).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.geom.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder landinspektørvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen til landinspektør giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre uddannelser kan være en bacheloruddannelse i geografi eller en relevant diplomingeniøruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Landinspektører fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for private landinspektørfirmaer, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer samt offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder.

I en landinspektørpraksis arbejder du typisk med at opmåle bl.a. grunde, veje og bygninger, lige som du rådgiver kunderne, som både kan være privatpersoner, firmaer og offentlige kontorer.

I private ingeniør- og rådgivningsfirmaer arbejder du fx med opmåling, fotogrammetri (dvs. kortlægning ved hjælp af fly- og satellitfotos), ledningsregistrering, offshoreopgaver eller byplanlægning.

I det offentlige arbejder du med planlægning og med administration af en række love, som handler om miljø og fysisk planlægning, samt med større kortlægningsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Mere end halvdelen af de knapt 300 nyuddannede har fået beskæftigelse i landinspektørvirksomheder mv. i branchen Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Omkring 80 er beskæftiget inden for Offentlig administration, mens de resterende fordeler sig på tyve brancher, herunder Videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.