civilingeniør i landinspektørvidenskab
Kandidatuddannelse

Landinspektørvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du videre med din viden fra bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne.

Fakta

Navn:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig inden for et af tre fagområder, der handler om opmåling og kortlægning, arealforvaltning og planlægning samt geoinformatik.

Som færdiguddannet kandidat i landinspektørvidenskab kan du afhængig af din specialisering finde jobmuligheder i offentlige forvaltninger, i landinspektørfirmaer samt i ingeniør- og rådgivningsfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Landinspektører beskæftiger sig med små og store forandringer af samfundet i forholdet 1:1. Det kan være i forbindelse med realiseringen af lokalplaner for nye bydele eller i forbindelse med regulering af landbrugsjord, der skal blive til nye bæredygtige ejendomme med landbrug, natur og rekreative anlæg. Det kan også være i relation til naturgenopretning med henblik på at beskytte og forbedre vores natur og vandmiljø.

Uddannelsen kombinerer viden om matematik og teknologi med jura og design og er både teoretisk og praktisk.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde om faglige emner. På de fleste semestre er studietiden ligeligt fordelt mellem kurser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.geom. eller cand.tech. afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Land Management (Surveying, Planning and Land Management).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder landinspektørvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

Med en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab, får du efter kandidaten titlen cand.geom i Surveying, Planning and Land Management.

Med en anden relevant bacheloruddannelse, som fx ingeniørvidenskab eller geografi, får du efter kandidaten titlen cand.tech. i Surveying and Planning.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Landinspektører fordeler sig nogenlunde ligeligt inden for private landinspektørfirmaer, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer samt offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder.

I en landinspektørpraksis arbejder du typisk med at opmåle bl.a. grunde, veje og bygninger, lige som du rådgiver kunderne, som både kan være privatpersoner, firmaer og offentlige kontorer.

Det private område

I private ingeniør- og rådgivningsfirmaer arbejder du fx med opmåling, fotogrammetri (dvs. kortlægning ved hjælp af fly- og satellitfotos), ledningsregistrering, offshoreopgaver eller byplanlægning.

Det offentlige område

I det offentlige arbejder du med planlægning og med administration af en række love, som handler om miljø og fysisk planlægning, samt med større kortlægningsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.