Bacheloruddannelse

Ingeniørvidenskab

Uddannelsen giver dig bred indsigt på tværs af ingeniørområderne elektronik, mekanik, energi, kemi, design, databehandling samt styring og regulering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i ingeniørvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På ingeniørvidenskab samarbejder du tværfagligt i projekter om bæredygtige fremtidsløsninger, som bidrager til at løse centrale problemstillinger inden for FN’s verdensmål. Du kommer til at forstå, udvikle og forbedre komplekse tekniske helhedsløsninger for systemer, apparater og processer. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde i forsyningsvirksomheder, procesindustrien, automatiseringsvirksomheder og rådgivende firmaer.

 

Foto: gettyimages
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du videnskabeligt med bæredygtighed, og du lærer at bruge ingeniørvidenskabelige metoder og redskaber til identificering, analyse samt løsning af komplekse tværvidenskabelige problemstillinger med afsæt i FN’s verdensmål.

Du kommer til at arbejde projektorienteret og får organisatoriske kompetencer inden for fx projektstyring, problemløsning, samarbejde og kommunikation.

Indhold

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik, fysik og kemi samt perspektivering til FN’s verdensmål. Du følger kurser i modellering og simulering, programmering og databehandling.

Du lærer, hvordan forskellige specialer kan bidrage med løsning af komplekse problemstillinger. Fx transport i byområder, hvor man kan arbejde med ladestandere til cykler, udvikling af computerprogram til optimering af busruter eller på minimering af partikeludledning.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem syv specialiseringer på uddannelsen:

 • Teknologi og design
 • Elektroteknik og reguleringsteknik
 • Informations- og signalbehandling
 • Kemiteknologi
 • Maskinteknik
 • Miljøteknologi
 • Termomekanik

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem problemorienteret, praktisk projektarbejde, kurser og laboratorieforsøg.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse

​Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet skal være mindst 7,0 i følgende fag:

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Geovidenskab A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder ingeniørvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotient, da uddannelsen er ny fra 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i ingeniørvidenskab kan du læse videre på en lang række kandidatuddannelser, herunder inden for energi, indeklima, maskin, kemi, elektronik, signal og databehandling, teknologi og design, miljø, samt teknoantropologi.

På uddannelsesstedets hjemmeside kan du se, hvilke kandidatuddannelser de enkelte specialiseringer på ingeniørvidenskab giver adgang til. 

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne få ansættelse i bl.a. forsyningsvirksomheder, procesindustrien, automatiseringsvirksomheder og rådgivende firmaer som forsknings-, udviklings- eller driftsmedarbejder eller som projektleder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information