Bacheloruddannelse

Ingeniørvidenskab

Uddannelsen giver dig bred indsigt på tværs af ingeniørområderne elektronik, mekanik, energi, kemi, design, databehandling samt styring og regulering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i ingeniørvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På ingeniørvidenskab samarbejder du tværfagligt i projekter om bæredygtige fremtidsløsninger, som bidrager til at løse centrale problemstillinger inden for FN’s verdensmål. Du kommer til at forstå, udvikle og forbedre komplekse tekniske helhedsløsninger for systemer, apparater og processer. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde i forsyningsvirksomheder, procesindustrien, automatiseringsvirksomheder og rådgivende firmaer.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du videnskabeligt med bæredygtighed, og du lærer at bruge ingeniørvidenskabelige metoder og redskaber til identificering, analyse samt løsning af komplekse tværvidenskabelige problemstillinger med afsæt i FN’s verdensmål.

Du kommer til at arbejde projektorienteret og får organisatoriske kompetencer inden for fx projektstyring, problemløsning, samarbejde og kommunikation.

Emner

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i matematik, fysik og kemi samt perspektivering til FN’s verdensmål. Du følger kurser i modellering og simulering, programmering og databehandling.

Du lærer, hvordan forskellige specialer kan bidrage med løsning af komplekse problemstillinger. Fx transport i byområder, hvor man kan arbejde med ladestandere til cykler, udvikling af computerprogram til optimering af busruter eller på minimering af partikeludledning.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem syv specialiseringer på uddannelsen:

 • Teknologi og design
 • Elektroteknik og reguleringsteknik
 • Informations- og signalbehandling
 • Kemiteknologi
 • Maskinteknik
 • Miljøteknologi
 • Termomekanik

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problemorienteret, praktisk projektarbejde, kurser og laboratorieforsøg.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet skal være mindst 7,0 i følgende fag:
  • Matematik A
  • Fysik B
  • Geovidenskab A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i ingeniørvidenskab kan du læse videre på en lang række kandidatuddannelser inden for energi, indeklima, maskin, kemi, elektronik, signal og databehandling, teknologi og design, miljø samt teknoantropologi.

På uddannelsesstedets hjemmeside kan du se, hvilke kandidatuddannelser de enkelte specialiseringer på ingeniørvidenskab giver adgang til. 

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne få ansættelse i bl.a. forsyningsvirksomheder, procesindustrien, automatiseringsvirksomheder og rådgivende firmaer som forsknings-, udviklings- eller driftsmedarbejder eller som projektleder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information