bacheloruddannelse i Designkultur
Bacheloruddannelse

Designkultur

Uddannelsen handler om design som et fænomen med betydning for kultur og samfund. Du lærer om design i et bredt perspektiv fra produkt til by og bolig.

Fakta

Navn:
Designkultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med design ud fra forskellige perspektiver, både analytisk, teoretisk og historisk. Designs mange former og designkulturens udfoldelse i bl.a. medierne og inden for branding er i fokus på uddannelsen.

Med en bacheloruddannelse i designkultur kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver i forbindelse med formidling af design og rådgivning om design, byrum og branding.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen i designkultur får du kendskab til relevante teorier og metoder til brug for analyse af design i alle former og dets placering og betydning i samfundets offentlige og private rum.

Du beskæftiger dig med analyser af alt fra genstande til indretninger og udstillinger samt organisering af boliger, bycentre og butikker.

Emner

Du får bl.a. undervisning i følgende faglige emneområder:

 • Designkultur
 • Designhistorie
 • Designanalyse
 • Skandinavisk designs historie
 • Designteori
 • Boligstudier
 • Rumanalyse
 • Brandingkultur

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og øvelser, der både kan foregå individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i designkultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i designvirksomheder, designbureauer, designorganisationer og kulturinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information