amu i savværk og halvfabrikata
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.

Områdets kurser favner bredt - fra den første bearbejdning af råtræet til forfinede teknikker til fremstilling af møbler, vinduer, døre og orgeldele.

Fakta

Navn:
Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2763

Du bliver fortrolig med maskiner til opskæring, høvling, samling og emballering, og du lærer at betjene anlæg til tørring og imprægnering af træet. Desuden lærer du teknikker til kehling, tapning, limning, overfladebehandling og CNC-programmering.

Kurserne henvender sig fx til faglærte maskinsnedkere, møbel- og bygningssnedkere, til orgelbyggere, industrioperatører, produktionsassistenter og træoperatører samt bygningsmontører. Du kan også være ufaglært eller oplært i virksomheden.

Se alle AMU-kurser inden for området Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bearbejdning af råtræ
  • Fremstilling af halvfabrikata
  • Fremstilling, servicering, restaurering og opstilling af orgler
  • Produktion og restaurering af møbler og bygningskomponenter
  • Trætørring, imprægnering og overfladebehandling

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Træets uddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv. er en af flere kompetencebeskrivelser under Træets Efteruddannelser.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Avanceret brug af El-håndværktøj
Samlinger i høvlet konstruktionstræ
Plademøbler og massivt træ
Samlinger i møbelselementer
Korpus, finer og intarsia
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Design, produktudvikling og produktionsmodning
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Systematisk problemløsning for operatører
Logistik for produktionsmedarbejdere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Håndtering med industrirobotter for operatører
Håndtering med industrirobotter for operatører
Håndtering med industrirobotter for operatører
Robot, periferiudstyr for operatører
Robotbetjening for operatører
Robotbetjening for operatører
Robotbetjening for operatører
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
Bæredygtig produktion
Introduktion til bæredygtig omstilling
Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information