Kursus

Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.

Kurset er målrettet håndværkere der har brug for grundlæggende forståelse for bæredygtige konstruktioner, materialevalg samt kendskab til livscyklusanalyse, cirkulær økonomi og totaløkonomi. Kursisten introduceres også for aktuelle certificeringer og miljømærkninger.

Fakta

Navn:
Grundlæggende bæredygtighed i bygge- og anlægsbra.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2258
Fagkode:
49907-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere og byggepladsledere, der skal arbejde med bæredygtigt byggeri i bygge- og anlægsbranchen.

Mål

Deltageren: - har kendskab til beregning af klimaaftryk i byggeprocesser - har kendskab til bæredygtige konstruktioner og materialevalg - har kendskab til beregninger af den cirkulære økonomi i byggeprocesser - har kendskab til livscyklusanalyse i byggeriet - har kendskab bygningsreglementets forskrifter om bæredygtighed - kan bidrage til minimering af vand- og energiforbrug, materialetransport og brug af fossile brændstoffer på byggepladsen - kan bidrage til bedre totaløkonomi ved valg af tidsbesparende tekniske hjælpemidler, bæredygtige materialer og hensigtsmæssige arbejdsmetoder. - kan anvende sikkerhedsdatablade og udfylde anvendelseslister over problematiske stoffer  - kan udføre håndværket med kendskab til aktuelle miljødata for materialer, relevante certificeringer og miljømærkninger

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.