Kursus

Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien og deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden samt medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.Derudover kaan deltageren indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet.

Fakta

Navn:
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2763
Fagkode:
48864-

-

Målgruppe

Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede.

Mål

Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien. Deltageren kan:-deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden-medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads-indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet-vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP)-medvirke i APV-forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden-kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds- og miljøproblemer.Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af viden om:-generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse-risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien-sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer-sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø-sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner-maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift-branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer-sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.

Varighed

5,0

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.