amu i klimateknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Klimateknisk område

Kurserne på det klimatekniske område giver kompetencer til at arbejde med installation og regulering af både standardanlæg og klimaanlæg, som skræddersyes til fx boliger, institutioner, industrivirksomheder og skibe.

Fakta

Navn:
Klimateknisk område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708

Du kan beskæftige dig med svejsning, teknisk isolering, hydrauliske koblinger og målinger af indeklimaer og lyd. Du kan også lære at fejlfinde på anlæg. Som baggrund for dit arbejde lærer du om lovgivning, krav og el-sikkerhed.

Kurserne henvender sig især til faglærte metalarbejdere, blikkenslagere og tilsvarende.

Se alle AMU-kurser inden for området Klimateknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Klimateknisk område omfatter kurser inden for emnet:

  • Klimateknisk installationsarbejde

Kurserne kan udbydes af AMU Hoverdal.

Værd at vide

Klimateknisk område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Klimateknisk område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information