Kursus

Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklim

Deltageren kan foretage relevante målinger for vurdering af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklima i henhold til gældende standarder. Deltageren kan måle det af ventilationsanlæg frembragte lydniveau. Deltageren har kendskab til de faktorer der påvirker indeklimaet.Deltageren kan udføre relevant rapportering og dokumentation i forhold til de foretagne målinger.

Fakta

Navn:
Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklim
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708
Fagkode:
48177-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for det klimatekniske område.

Mål

Deltageren kan foretage en vurdering af det termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima i henhold til gældende standarder, og kan måle ventilationsanlæggets lydniveau. Derudover har deltageren kendskab til de faktorer, der påvirker indeklimaet, og kan udføre relevant rapportering og dokumentation på baggrund af de foretagne målinger.

Varighed

4,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.