Kursus

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg

Kølekursus for Ventilationsteknikere. Køleanlægs opbygning, drift og virkemåde i klimaanlæg.

Fakta

Navn:
Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708
Fagkode:
47630-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod faglærte og ufaglærte personer, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der i deres arbejde med klima- og ventilationsanlæg er behov for kompetencer inden for køleteknik i forbindelse med rådgivning om energibesparelser på køleanlæg, og er behov for dokumenterede færdigheder i indberetning af køletekniske værdier til Energistyrelsens indberetningsprogram.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltagerne med grundlæggende teoretisk og praktisk viden om køleteknik i ét-trins køleanlæg, vejlede kunder og driftspersonale om mulige energibesparelser på disse i forbindelse med drift af klima- og ventilationsanlæg.Deltagerne kan endvidere redegøre for kølesystemers funktion, opbygning og virkemåde, samt enkeltkomponenternes funktion og virkemåde, herunder anlæggets styrings- og reguleringsprincipper.Deltagerne kan med viden om klimaanlæg og kendskab til indberetningskrav af fordampningstemperaturer, kondenseringstemperatur, foretage aflæsning af kompressorens målere, set-punkter for følere m.v. uden at foretage brud, da dette kræver et kat. II certifikat.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og har erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser