amu, produktion af kommunikations- og medieprodukter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion af kommunikations- og medieprodukter

Områdets kurser giver dig viden om produkter og processer inden for en lang række medier – både trykte, elektroniske og digitale.

Fakta

Navn:
Produktion af kommunikations- og medieprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2282

Kurserne giver kompetencer til tekniske, kreative og mere koordinerende jobfunktioner. Du kan fx tilegne dig færdigheder inden for digital kommunikation og webbaserede løsninger, men også arbejde med grafiske maskiner til tryk og bogbinderi. Eller du kan få viden om delprocesserne i det grafiske workflow og teknikker til fx fotografering, billedbehandling, fremstilling af pdf-filer og databasepublicering. Du kan også lære at planlægge produktioner og sikre kvaliteten.

Kurserne henvender sig til faglærte, som fx ønsker specialiseret viden om nye medier, men også til ufaglærte eller andre faggrupper, der arbejder med kommunikationsopgaver i deres job. Du kan være selvstændig eller ansat i en virksomhed.

Se alle AMU-kurser inden for området Produktion af kommunikations- og medieprodukter på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion af kommunikations- og medieprodukter omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse af metoder og teknik til medieproduktion
  • Anvendelse af metoer og teknik til trykt og digital kommunikation
  • Ideer, kommunikation og design af medieprodukter
  • Planlægning, rådgivning og produktionsstyring af medieproduktion

Kurserne udbydes typisk af tekniske skole nogle steder i landet.

Værd at vide

Produktion af kommunikations- og medieprodukter omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

 

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Nogle uddannelser henvender sig dog til personer med særlig baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Produktion af kommunikations- og medieprodukter er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
AI i trykt og digital produktion
Kamerateknik og optagelse af digitale fotos
Lys og komposition til digital fotografering
Digital fotografering "on location"
Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design
Digital print - print og montering af folier
Digital print med inline efterbehandling
Digital tryk og print - optimering
Design af CMS til webbaseret grafisk produkt
Vedligehold af CMS til webbaseret grafisk produkt
Opsætning af CMS til webbaseret grafisk produkt
Søgemaskineoptimering af digital kommunikation
Grafiske filtyper og formater - Grafisk Workflow
Enkel ombrydning - Ombrydning og produktion
Grafisk Design - strategi og medievalg
Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk.
Produktion af sidebaseret digital kommunikation
Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj
Grafisk Workflow - output
Print og cut - klargøring af job til produktion
Print og cut - betjening af udstyr til print & cut
Grafik - Farvelægning og farver
Grafik - Enkle grafikopgaver
Grafik - Kreative og komplekse illustrationer
Webdesign - Websitets strukturelle opbygning
Webdesign - Brugerflader til digital kommunikation
Webdesign - Test af brugervenlighed
Design - 3D-typografi og motion graphics
Design - 3D design af grafiske produkter
Grafisk produktion - Design af små produkter
Grafisk produktion - Planlægning af produktionen
Billedbehandling - Brug af vektorgrafik i billeder
Billedbehandling - Enkle masker og fritlægning
Billedbehandling - Farvejustering af billeder
Billedbehandling - Komprimering af billedfiler
Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder
Billedbehandling - Skabelse af realistisk billede
Billedbehandling - Tekst i billeder
Billedbehandling - Ukomplicerede billeder
Design - Brug af billeder og farver
Design - Fra idé til rough
Design - Målgruppe og budskab
Interaktiv publicering - Cross-media
Innovativ udvikling af grafiske produkter
Udvikling af en e-publikation
Opsætning og styring af RIP software
3D print - print af modeller på 3D printer
Ombrydning - Planlægning og layout
Billedbehandling - Import af billeddata
Billedbehandling - Billedlige udtryk
Billedbehandling - Manipulation og sammenkopiering
Interaktiv publicering-Produktion til mobilenheder
Produktionsplanlægning af kommunikationsløsninger
Dokumenter og værktøjer - Ombrydning og produktion
Kodebaseret produktion af digital kommunikation
Anvendelse af hyperlinkteknik
Digital efterbehandling/videofilformater og workfl
Opsætning af systemer ifm. web-to-print løsninger
Ombrydning - Skabeloner
Ombrydning - Typografisk æstetik
Ombrydning - Typografiske forme
Ombrydning - Automatiseret ombrydning
Tekst og grafik til digital kommunikation
Ombrydning - Fremstilling af mindre tryksager
Valg af printmetode til jobbet
Tryk - Bæredygtighed i grafisk produktion
Farvestyring med ICC-profiler i grafisk produktion

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Samarbejde i grupper i virksomheden
Tekster til nettet - formulering og opbygning
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Grundlæggende videooptagelse og redigering
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information