Foto af Radiograf
Job

Radiograf

Radiografer arbejder med teknikken på sygehusenes røntgenafdelinger.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Røntgenklinikker, Røntgen-, Film- og kontraststoffirmaer
Stillingsbetegnelser:
Radiograf

Mange sygdomme og lidelser kan ikke bestemmes og behandles uden et røntgenbillede eller en anden form for billedgengivelse. Radiografen tager billedet, og diagnosen bliver stillet af radiologer, dvs. speciallæger i diagnostisk radiologi.

Arbejdet indebærer mange forskellige typer af opgaver. Både tekniske opgaver, plejeopgaver, opgaver med uddannelse og udvikling samt administrative opgaver i forbindelse med fx røntgenundersøgelser og ultralydsskanninger. Som radiograf kommer du til at samarbejde tæt med andre faggrupper, blandt andet læger, sygeplejersker, fotografer, portører og sekretærer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af radiograf
Gennemlysning - Radiografen betjener røngtenapparatet.

Radiografen har ansvar for at lave mange forskellige slags undersøgelser. Først og fremmest laver de almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte, lunger, urinveje, mave og tarm samt bryst.

Radiografen betjener apparaturet og optager billederne af kroppens indre fra forskellige vinkler. Billederne skal tages fra de vinkler, hvor sygdomstegnene træder tydeligst frem.

Radiografen er med ved de større specialundersøgelser, som radiologerne - dvs. speciallæger på røntgenafdelingen - udfører. Det kan være operative indgreb ved fx urinvejsundersøgelser, mave- tarmundersøgelser eller undersøgelser af centralnerve- systemet.

Andre undersøgelser ved hjælp af CT-scanninger, PET-CT-scanninger og MR-scanninger hører også til radiografens arbejde.

CT står for computertomografi-skanning og MR for magnetisk resonans-skanning.

Nogle radiografer planlægger og udfører strålebehandlinger af kræftpatienter på hospitalernes strålebehandlingsafsnit, mens andre arbejder på nuklearmedicinske afdelinger, hvor man danner billeder på baggrund af radioaktive stoffer.

Udover at have ansvaret for den tekniske side af undersøgelserne, hvor billedkvalitet og strålehygiejne er vigtige nøgleord, skal radiografen også yde pleje og omsorg til patienter og pårørende.

Der er skiftende arbejdstider, fordelt på dag-, aften- og nattevagter.

Enkelte radiografer arbejder i industrien.

Radiografer skal have autorisation. Det betyder, at du skal have bestået en uddannelse som radiograf og have fået autorisation af Sundhedsstyrelsen for at få ret til at arbejde som radiograf.

Ledende radiografer arbejder med budget- og regnskabsstyring, forskning og faglig udvikling samt personaleledelse, vagtplanlægning og undervisning.

Arbejdsplads

De fleste radiografer arbejder på sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Nogle er ansat på andre sygehusafdelinger, fx ultralydsafdelinger og klinisk-fysiologiske afdelinger, hvor man foretager undersøgelser ved hjælp af radioaktive isotoper.

Strålebehandlingsafdelingerne på radiumstationerne er et andet arbejdsområde for radiografer. Dette speciale indgår kun i mindre omfang i uddannelsen, og derfor bliver man oplært og efteruddannet efter ansættelsen.

Der findes også stillinger på private hospitaler og i røntgenklinikker.

Nogle få radiografer ansættes i røntgen-, film- og kontraststoffirmaer, der fremstiller og sælger bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

I udlandet er der gode muligheder for at få arbejde på sygehuse.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Radiograf, Røntgenfotograf, Scanneroperatør,
Ultralydstekniker
35.069 kr.31.978 kr.-
Røntgenoperatør-30.780 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Radiografer kan avancere til overradiograf, afdelingsradiograf og radiograflærer. Herudover findes der andre specialprægede stillinger.

Hvis man vil undervise som radiograflærer, skal man have taget relevant videreuddannelse; se om dette i uddannelsesartiklen.

Jobmulighederne er gode, da der er mangel på radiografer.

Mere uddannelse

Radiograf Rådet tilbyder efteruddannelseskurser, konferencer, temadage osv. Oplysninger om kursustilbud bringes i det faglige medlemsblad Radiografen eller på foreningens hjemmeside.

De enkelte sygehuse arrangerer kurser i de forskellige teknikker inden for radiografernes arbejdsområde. Det kan fx være MR, CT og ultralyd.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.