Foto af Laboratorietekniker
Job

Laboratorietekniker

En laboratorieteknikers arbejdsopgaver består i at planlægge, organisere og kontrollere arbejdet i et laboratorium.

Fakta

Arbejdssteder:
Store virksomheders laboratorier, Universiteter og læreanstalters laboratorier, Offentlige kontrol- og forskningslaboratorier
Stillingsbetegnelser:
Laboratorietekniker, Biotekniker

Det kræver en stor viden om apparater, fremstillingsmetoder, kemiske stoffer og produktion. Som laboratorietekniker skal du lave analyser og undersøgelser samt vurdere, hvilke produktionsmetoder der er de mest hensigtsmæssige. Du skal have et stort overblik over arbejdet i laboratoriet og løbende lave rapporter over resultaterne.

Laboratorieteknikere kan finde beskæftigelse inden for forskellige brancher, og opgaverne kan således variere. Dog indebærer alle job som laboratorietekniker, at du skal planlægge og lede laboratoriearbejdet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af laboratorietekniker
En laboratorietekniker planlægger, organiserer og kontrollerer arbejdet i et laboratorium.

Laboratorieteknikere arbejder de samme steder som laboranter, men deltager i det planlæggende og ledende arbejde i et laboratorium.

Laboratorieteknikeres arbejdsområder kan være meget forskellige alt efter, hvor de arbejder. Mange arbejder inden for den kemiske produktion. Her deltager de i forsøgs- og udviklingsarbejde og kvalitetssikrer de produkter, virksomheden fremstiller.

Andre arbejder inden for levnedsmiddel- eller medicinalindustrien med genteknologi, enzymer, bakteriekulturer eller dyrker celler til bestemte formål.

Fælles for laboratorieteknikere er, at de planlægger og leder længere og ofte komplicerede opgaver i laboratoriet.

De tager stilling til, hvilket apparatur der skal bruges til en given opgave og vælger de mest hensigstmæssige analysemetoder. De tilrettelægger det samlede arbejdsforløb og vurderer og fortolker analyseresultaterne.

Arbejdet er selvstændigt, men det udføres ofte i samarbejde med biologer, farmaceuter eller biokemikere. En stor del af arbejdet foregår foran computerskærmen.

Laboratorieteknikere arbejder undertiden med farlige stoffer.

Arbejdsplads

De fleste laboratorieteknikere er ansat på store virksomheders laboratorier. Det kan være med kontrol af levnedsmidler inden for Fødevareindustri, med fremstilling af farmaceutiske præparater i Medicinalindustrien, eller på virksomheder, der fremstiller maling og lak.

En del arbejder på hospitalslaboratorier samt på universiteters og andre læreanstalters laboratorier eller ved offentlige kontrol- og forskningslaboratorier, se Forskning og udvikling.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Laboratorieteknikerarbejde35.997 kr.-32.294 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er generelt gode beskæftigelsesmuligheder.

Mere uddannelse

Dansk Laborant-Forening og laborantskolerne kan udbyde efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Dansk Laborant-Forening, HK
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Steen Stolberg-Rohr er uddannet laborant. Han analyserer råvarer og færdige lægemidler for at...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.