Søg i VidensCenter nyheder

Titel
DUEK får nyt valgmodul om bæredygtighed
Bæredygtighed er på alles læber, men hvordan kan vi som vejledere forholde os til begrebet og arbejde med det i praksis? Med et nyt valgmodul på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning sættes bæredygtighed på vejlederdagsordenen.
7. oktober 2022
Ny pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage
En pulje på 10 mio. kr., har til formål at hjælpe gruppen med at blive i arbejde eller forbedre danskkundskaber.
18. august 2022
3. november: Samba 10 vejlederkonference
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening inviterer til den årlige vejlederkonference.
1. august 2022
Tre anbefalinger til arbejdet med unge uden job og uddannelse
Cirka 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i job eller uddannelse. Videnshuset Cabi har udarbejdet konkrete anbefalinger og samlet eksempler på vellykkede praksistiltag til professionelle, der arbejder med målgruppen.
25. juli 2022
Konference 27. september: Et ligestillet Norden
I anledning af Norges ordførerskab i Nordisk Ministerråd, inviterer Nordisk Ministerråd for likestilling og LGBTI til konference om ligestillingsudfordringerne i fremtidens uddannelses- og arbejdsliv.
25. juli 2022
VIVE Rapport: Hvordan fastholdes flere SOSU-elever på uddannelsen?
Mange kommuner i Danmark har svært ved at besætte ledige SOSU-stillinger. Samtidig har kommunerne svært ved at sørge for, at sårbare SOSU-elever bliver færdige med deres uddannelse. I denne artikel kan du få viden om, hvad der kan gøres, hvis flere elever skal lykkedes med at gennemføre uddannelsen.
27. juni 2022
Udspil til nyt optagelsessystem
Regeringen fremlagde i sidste uge deres udspil til et nyt optagelsessystem på de videregående uddannelser. Forslagene i udspillet skal imødekomme en række udfordringer i det nuværende.
27. juni 2022
Tema om bæredygtig vejledning
Snart vil Videnscenter for Vejledning sætte fokus på bæredygtig vejledning.
27. juni 2022
Nærhedsprincip tilføjes elevfordelingsaftalen
Partierne bag aftale om den koordinerede tilmelding til gymnasiale uddannelser har vedtaget en tillægsaftale til den oprindelige aftale fra sidste år.
23. maj 2022
Asterisk: Om lighed i uddannelsessystemet
DPU under Aarhus Universitet, har udgivet deres digitale magasin nr. 100.
29. april 2022