Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Europass - redskab til karriere og læring
Formålet med Europass er at gøre det lettere for EU-borgere at bevæge sig på tværs af grænser i forbindelse med arbejde eller uddannelse i udlandet.
30. juni 2021
Højskolernes dialogmøder med vejledere, oktober 2021 i Vejle og København
Højskolerne inviterer vejledere fra den brede vejledningsverden til en temadag med fokus på dialog og erfaringsudveksling.
23. juni 2021
Styrk unges selvværd, kursus i Middelfart, d. 24.11.2021
Generator afholder kurset, der har til formål at give kursisterne viden og redskaber til at spotte og hjælpe unge mennesker med selvværdsproblematikker samt til at kunne facilitere samtaler og øvelser, der kan medvirke til styrkelse af unges selvværd.
17. juni 2021
Webinar: Fra tanke til handling - Hvad vil vi med ungdomsuddannelserne og hvordan kommer vi derhen? 1. juli 2021
Tænketanken DEA sætter på tre webinarer spot på ungdomsuddannelserne.
10. juni 2021
Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt, konference 19. november 2021 i København
Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet ’Aktuel vejledningsforskning'.
11. maj 2021
Nyt vejledningsværktøj: Skillsuniverset
Skillsuniverset.dk er en digital læringsplatform, hvor unge kan blive klogere på sig selv og deres uddannelsesveje.
3. maj 2021
Narrative samtaler - Inspiration, udvikling og kvalificering, kursus d. 8. og 9. november i Odense
På kurset vil du arbejde med forskellige metoder og redskaber inden for den narrative tilgang. Fokus er på praksis, hvor du gennem eksempler vil træne teknikkerne og reflektere over deres relevans for dit arbejde med de unge.
14. april 2021
Ny temaside til dig, der arbejder med at få udsatte unge i job eller uddannelse
På en ny temaside fra Cabi kan du få gode råd og blive inspireret til en helhedsorienteret indsats over for de psykisk sårbare unge, der har brug for mere tid og ro til at finde deres vej til uddannelse og job.
24. marts 2021
Ungecoach-uddannelse, oktober 2021- januar 2022, Middelfart
Uddannelsen introducerer en coachmodel, der er tilpasset, så den kan bruges som tilgang i kommunikationen med forskellige typer af unge.
6. juni 2019
Kognitiv vejlederuddannelse. Generator, oktober 2021 til februar 2022
Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv.
25. maj 2020