Kort over Europa
Videnscenter artikel

Overblik over vejledningssystemerne i Europa

Vil du gerne vide, hvordan karrierevejledning foregår i Italien? Eller hvordan man i Sverige vejleder børn med særlige behov om uddannelse? Og savner du overblik over vejledningssystemerne i Europa?

Du kan finde oversigter over vejledningssystemerne i Europa på den fælleseuropæiske hjemmeside for Euroguidance. Her kan du også læse om, hvordan man uddanner vejledere i de enkelte lande. 

UFM.dk, juni 2020, Euroguidance giver dig et overblik over de nationale vejledningssystemer i Europa

Euroguidance.eu, National Guidance Systems