Arbejdet med sårbare unge
Videnscenter artikel

Ny temaside til dig, der arbejder med at få udsatte unge i job eller uddannelse

På en ny temaside fra Cabi kan du få gode råd og blive inspireret til en helhedsorienteret indsats over for de psykisk sårbare unge, der har brug for mere tid og ro til at finde deres vej til uddannelse og job.

Cabi’s nye temaside bygger på erfaringer fra et samarbejde mellem Opgang 2, Aarhus Kommune, Bikubefonden og Cabi. Målgruppen for temasiden er vejledningsprofessionelle, som arbejder med unge, der er aktivitetsparate og unge i ressourceforløb mellem 18 og 30 år. De unge er typisk talentfulde og godt begavede, men har ofte udfordringer med fx angst, ADHD, misbrug, ensomhed, depression. Herudover karakteriserer det denne gruppe unge, at de tager afstand fra uddannelse på grund af dårlige erfaringer, de har kun ringe arbejdsmarkedserfaringer, men drømmer tit om et liv, hvor de kan leve af kunst.


På temasiden kan man hente inspiration til arbejdet med disse unge. Der er bl.a. beskrevet 5 indsatsområder, man kan tage fat i: værkstedsarbejde med kunst, virksomhedsaktiviteter, arbejdet med forskellige fagligheder, vejledersamtaler og fællesskab. Herudover beskrives 4 nødvendige skift, som skal til for at den udsatte unge kan se sig selv som en del af et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Disse skift handler om: 1. skift i formål – fra uddannelsesparathed til livsmestring og selvforsørgelse; 2. skift i beslutningskompetence – fra samtaler til netværk; 3. skift i brugen af ressourcer i systemet – fra kommunal opgave til fælles opgave; 4. skift i relationer – fra kommunal relation til medierende funktion i et kulturelt arbejdsfællesskab.

Læs mere om dette og hent yderligere inspiration på Cabi’s hjemmeside.

Læs nyheden her.