Specialpædagogisk støtte
Videnscenter artikel

EVA: Tema om specialpædagogisk støtte, SPS

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har samlet en række artikler, notater og guider, der handler om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne.

Her kan du få viden og inspiration til arbejdet med elever, der får eller har behov for støtte under uddannelse.

Emnerne er:

 • Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte, inspirationskatalog
 • Elevperspektiver på den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne, notat
 • De fagprofessionelles perspektiv på SPS, rapport
 • Evaluering af socialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, rapport
 • 3 trin til et stærkt SPS-system, der hjælper jeres ordblinde eller psykisk sårbare elever, guide
 • "SPS giver vores elever et holdepunkt", artikel
 • "SPS kan rykke eleverne helt vildt", artikel
 • "Virksomhed og elever skal kende hinandens behov" - om praktik, artikel
 • Sådan får eleverne en god praktik med SPS, artikel
 • Unge, der får specialpædagogisk støtte på deres ungdomsuddannelse, klarer sig lige så godt som deres kammerater på nogle områder, artikel
 • Elever, der modtager specialpædagogisk støtte, klarer sig ganske godt, faktaark
 • Registerundersøgelse af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, metodebilag

Tema: Specialpædagogisk støtte

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Specialpædagogisk Støtte