Forbered ansøgning
Artikel

Forbered ansøgningen

Inden dit barn ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, skal I tage stilling til en række ting.

Det er vigtigt, at I inden ansøgningsfristen d. 1. marts har overvejet og afklaret dit barns ønsker om ungdomsuddannelse. Når I skal til at udfylde ansøgningen, skal dit barn have taget en række beslutninger.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelse/eux

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en erhvervsuddannelse:

Valg af fagretning

Dit barn skal beslutte sig for erhvervsskole samt hovedområde og fagretning.

Dit barn skal vælge en fagretning, men behøver ikke allerede at vide, hvilken erhvervsuddannelse han/hun vil vælge. Valget af erhvervsuddannelse sker i løbet af det første halve år på grundforløbet.

Læs mere i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Valg af eux

Dit barn skal også tage stilling til, om han/hun ønsker eux.

Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb. Hvis dit barn ønsker at tage en eux, skal I angive det i ansøgningen. For at vælge eux skal dit barn være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Senere vurderer erhvervsskolens vejledere barnets kompetencer i forhold til eux.

Læs mere om eux.

Prioritering af uddannelsesønsker

Dit barn skal også beslutte, hvordan han/hun vil prioritere sine uddannelsesønsker i ansøgningen.

Få mere at vide om erhvervsuddannelserne

Måske har I brug for at orientere jer i de forskellige erhvervsuddannelser, deres mulighed for videreuddannelse og kombinationen af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse (eux).

Gymnasial uddannelse

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en gymnasial uddannelse:

Valg af gymnasial uddannelse

Dit barn skal beslutte sig for, om det skal være stx, hhx, htx eller hf-eksamen, og skal vælge uddannelsesinstitution.

Læs fx Hvilken gymnasial uddannelse, skal jeg vælge eller prøv værktøjet Min gymnasievej.

I nogle tilfælde har din søn/datter også mulighed for at vælge en international gymnasial uddannelse eller en 2-årig almen studentereksamen. Der er særlige optagelsesbetingelser til de to typer uddannelse.

Prioritering af uddannelsesønsker

Dit barn skal også beslutte, hvordan han/hun vil prioritere sine uddannelsesønsker i ansøgningen. Det er særligt vigtigt at tænke over prioriteringen, når man søger gymnasial uddannelse

Få mere at vide om de gymnasiale uddannelser

Måske har I brug for at undersøge indhold og muligheder i de forskellige gymnasiale uddannelser.

10. klasse

Hvis dit barn ønsker at tage 10. klasse, skal I have valgt, hvilken type 10. klasse, han/hun skal vælge.

Hvis den unge skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via www.optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Hvis den skole, din søn/datter søger ind på, kræver at du har en aftale med dem på forhånd, skal du angive, om du har fået besked fra skolen om, at din søn/datter er tilmeldt.

Vedhæft studievalgsportfolien

Husk, at dit barns studievalgsportfolio skal vedhæftes ansøgningen.

Læs mere om studievalgsportfolien.