Forbered ansøgning
Artikel

Forbered ansøgningen

Inden dit barn ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, skal I tage stilling til en række ting.

Det er vigtigt, at I inden ansøgningsfristen har overvejet og afklaret dit barns ønsker om ungdomsuddannelse. Når I skal til at udfylde ansøgningen, skal dit barn have taget en række beslutninger.

Husk, at dit barn kan søge flere forskellige uddannelser/uddannelsessteder og skal beslutte, hvordan han/hun vil prioritere dem i ansøgningen.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelse/eux

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en erhvervsuddannelse:

Valg af fagretning

  • Dit barn skal beslutte sig for en erhvervsskole.
  • Dit barn skal vælge hovedområde og fagretning.

Dit barn skal vælge en fagretning, men behøver ikke at vælge erhvervsuddannelse allerede nu. Valget af erhvervsuddannelse sker i løbet af det første halve år på grundforløbet.

Valg af eux

Dit barn skal tage stilling til, om han/hun ønsker eux. Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb.

Hvis dit barn er interesseret i at tage eux, skal I sætte kryds i ansøgningen. 

Prioritering af ansøgninger

Dit barn kan oprette flere ansøgninger og skal beslutte, hvordan han/hun vil prioritere dem. Prioriteringen har indflydelse på, hvor dit barn får tilbudt plads.

Få mere at vide om erhvervsuddannelserne

Måske har I brug for at undersøge indhold og muligheder i de forskellige erhvervsuddannelser.

Gymnasial uddannelse

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en gymnasial uddannelse:

Valg af gymnasial uddannelse

Dit barn skal beslutte sig for, om det skal være stx, hhx, htx eller hf-eksamen, og skal vælge uddannelsesinstitution.

Prioritering af ansøgninger

Dit barn kan med fordel oprette flere ansøgninger og skal beslutte, hvordan han/hun vil prioritere dem. Prioriteringen har indflydelse på, hvor dit barn får tilbudt plads. Det er særligt vigtigt at tænke over prioriteringen, når man søger gymnasial uddannelse.

Læs om fordeling af pladser på de gymnasiale uddannelser

Få mere at vide om de gymnasiale uddannelser

Måske har I brug for at undersøge indhold og muligheder i de forskellige gymnasiale uddannelser.


I nogle tilfælde har dit barn også mulighed for at vælge en international gymnasial uddannelse eller en 2-årig almen studentereksamen. Der er særlige optagelsesbetingelser til de to typer uddannelse.

10. klasse

Hvis dit barn ønsker 10. klasse, skal I have valgt, hvilken type 10. klasse, han/hun skal vælge. Der er forskellige muligheder.

Se en oversigt under Grundskole mv.

Hvis dit barn skal på efterskole eller privatskole, skal I sende en ansøgning via Optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Måske kræver den skole, dit barn søger ind på, at du har en aftale med dem på forhånd. Så skal du angive på optagelse.dk, om skolen har givet jer besked om, at dit barn er tilmeldt.

Læs om 10. klasse

Vedhæft studievalgsportfolien

Husk, at afrapporteringsskemaet til dit barns studievalgsportfolio skal vedhæftes ansøgningen, hvis barnet søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Læs om studievalgsportfolio

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?