Forbered ansøgning
Artikel

Forbered ansøgningen

Inden dit barn ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, skal I tage stilling til en række ting.

Det er vigtigt, at I inden ansøgningsfristen d. 1. marts har overvejet og afklaret dit barns ønsker om ungdomsuddannelse. Når I skal til at udfylde ansøgningen, skal dit barn have taget en række beslutninger.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelse/eux

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en erhvervsuddannelse:

Valg af fagretning

Dit barn skal beslutte sig for erhvervsskole samt hovedområde og fagretning.

Dit barn skal vælge en fagretning, men behøver ikke allerede at vide, hvilken erhvervsuddannelse han/hun vil vælge. Valget af erhvervsuddannelse sker i løbet af det første halve år på grundforløbet.

Valg af eux

Dit barn skal også tage stilling til, om han/hun ønsker eux. Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb. Hvis dit barn ønsker at tage en eux, skal I angive det i ansøgningen. 

Prioritering af uddannelsesønsker

Dit barn skal også beslutte, hvordan han/hun vil prioritere sine uddannelsesønsker i ansøgningen.

Få mere at vide om erhvervsuddannelserne

Måske har I brug for at orientere jer i de forskellige erhvervsuddannelser, deres mulighed for videreuddannelse og kombinationen af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse (eux).

Gymnasial uddannelse

Her får du et overblik over de valg, dit barn skal træffe, inden han/hun søger om optagelse på en gymnasial uddannelse:

Valg af gymnasial uddannelse

Dit barn skal beslutte sig for, om det skal være stx, hhx, htx eller hf-eksamen, og skal vælge uddannelsesinstitution.

Prioritering af uddannelsesønsker

Dit barn skal også beslutte, hvordan han/hun vil prioritere sine uddannelsesønsker i ansøgningen. Det er særligt vigtigt at tænke over prioriteringen, når man søger gymnasial uddannelse

Få mere at vide om de gymnasiale uddannelser

Måske har I brug for at undersøge indhold og muligheder i de forskellige gymnasiale uddannelser.

I nogle tilfælde har din søn/datter også mulighed for at vælge en international gymnasial uddannelse eller en 2-årig almen studentereksamen. Der er særlige optagelsesbetingelser til de to typer uddannelse.

10. klasse

Hvis dit barn ønsker at tage 10. klasse, skal I have valgt, hvilken type 10. klasse, han/hun skal vælge.

Hvis den unge skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via Optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Hvis den skole, dit barn søger ind på, kræver at du har en aftale med dem på forhånd, skal du angive, om du har fået besked fra skolen om, at dit barn er tilmeldt.

Læs om 10. klasse.

Vedhæft studievalgsportfolien

Husk, at afrapporteringsskemaet til dit barns studievalgsportfolio skal vedhæftes ansøgningen, hvis barnet søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Læs mere i Studievalgsportfolio.