Artikel

Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Skal dit barn søge gymnasium, hf, erhvervsuddannelse eller 10. klasse? Læs her, hvad du skal være opmærksom på i ansøgningsprocessen.

Som forælder har du ansvar for dit barns tilmelding til 10. klasse eller ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse.

Ansøgning foregår på optagelse.dk, som er åben for ansøgere fra 15. januar. Ansøgningsfristen er 1. marts. 

Fold alle afsnit ud

Oprette ansøgning

Dit barn opretter sin ansøgning på optagelse.dk. En ansøgning består af en ungdomsuddannelse kombineret med en specifik skole (dvs. uddannelse xx på skole yy).

Oprette flere ansøgninger

Dit barn kan oprette så mange ansøgninger, som han/hun ønsker, både til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og 10. klasse, men ansøgningerne skal prioriteres.

Prioritere ansøgningerne

Det kan være en god ide at oprette flere ansøgninger og tænke over, i hvilken rækkefølge man vil prioritere dem. Prioriteringen kan få betydning, når pladserne skal fordeles. 

Fordeling af pladser

Når pladserne skal fordeles, bliver dit barns 1. prioritet behandlet først. Dit barn får opfyldt sin 1. prioritet, hvis der er plads på uddannelsen. Hvis der ikke er plads, vil dit barns 2. prioritet blive behandlet, derefter 3. prioritet osv. 

Særligt om fordeling af pladser på gymnasiet

I enkelte tilfælde kan dit barns prioritering få ekstra betydning. Det gælder ansøgning til visse gymnasiale uddannelser, hvor også andre faktorer ud over prioriteringen kan spille ind.

Læs om fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser:

Fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser

Vedhæfte studievalgsportfolio

Hvis dit barn søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, skal I vedhæfte afrapporteringsskemaet til dit barns studievalgsportefolio til ansøgningen. 

Læs om studievalgsportfolio:

Studievalgsportfolio

Underskrive ansøgningen

Når ansøgningen er klar, skal du som forælder underskrive den via MitID og dermed afsende den.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Besked om optagelse

Når du har underskrevet ansøgningen, bliver den sendt til den uddannelse, dit barn har valgt som 1. prioritet.

Den endelige besked om optagelse får dit barn først, når han/hun har været til folkeskolens afgangseksamen eller evt. til en optagelsesprøve og/eller -optagelsessamtale.

Læs mere om forløbet, fra I har afsendt ansøgningen, til dit barn får besked om optagelse:

Efter ansøgningen er sendt

Skal dit barn på efterskole eller privatskole?

Hvis dit barn skal på efterskole eller privatskole, skal I sende en ansøgning via Optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Skal dit barn tilmeldes andre aktiviteter?

Måske har I aftalt med vejlederen på skolen, at dit barn skal i gang med andre aktiviteter eller forløb efter 9. klasse. Det kan fx være, at dit barn er blevet målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Vejlederen sørger for at skrive aftalerne ind i dit barns uddannelsesplan. 

Læs mere om forberedende grunduddannelse:

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Opfylder dit barn adgangsbetingelserne?

Dit barn skal opfylde adgangsbetingelserne for at kunne optages direkte på uddannelsen, dvs. uden at skulle til optagelsesprøve eller samtale.

Det betyder bl.a., at han/hun skal:

  • Vurderes uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering
  • Bestå folkeskolens afgangseksamen med bestemte karaktergennemsnit

Hvis dit barn ikke opfylder adgangsbetingelserne til uddannelsen, kan han/hun i de fleste tilfælde søge ind via en optagelsesprøve og -samtale. 

Adgangskrav

Adgangskravene til gymnasial uddannelse, hf og erhvervsuddannelse er forskellige. 

Se den fulde beskrivelse af kravene i artiklerne nedenfor. Her kan du også læse om mulighederne, hvis dit barn ikke opfylder dem:

Er dit barn vurderet uddannelsesparat?

Senest 10. januar vurderer skolen og skolens vejleder, om dit barn er parat til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det kaldes uddannelsesparathedsvurdering.

I kan se på Optagelse.dk, hvilke uddannelser dit barn er blevet vurderet parat til.  

Endelig vurdering

Bemærk, at dit barn vil få en endelig uddannelsesparathedsvurdering i slutningen af skoleåret. Det er den endelige vurdering, som har betydning for dit barns optagelse på uddannelsen.

Se betingelserne for at blive vurderet uddannelsesparat:

Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse

Vil dit barn i 10. klasse?

Dit barn behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse.

Læs mere

På videnstil.dk kan du læse mere om, hvordan man ansøger: 

Spørgsmål og svar om ansøgningen (videnstil.dk)

På ug.dk kan du læse om, hvad dit barn skal tage stilling til inden ansøgningen: 

Forbered ansøgningen

Gå til optagelsesportalen optagelse.dk:

Optagelse.dk

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?