internationale gymnasiale uddannelser
Gymnasial uddannelse

Internationale gymnasiale uddannelser

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning.

Fakta

Navn:
Internationale gymnasiale uddannelser
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
IB kræver en dansk 1. g eller 10. eller 11. klasse i en international skole eller en national skole i udlandet
Økonomi:
SU

Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse.

Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

International Baccalaureate (IB)

IB er et tilbud til bl.a. danske unge, der har gået i skole flere år i udlandet, og til udenlandske unge, der opholder sig i Danmark i længere tid. Undervisningen foregår på engelsk.

Den består af 6 faggrupper: modersmålssprog, fremmedsprog, samfundsorienterende fag, naturvidenskab, matematik samt forskellige valgfag, herunder kreative fag. Du skal vælge ét fag fra hver af grupperne. Alle fag er 2-årige.

Fagene findes på højt niveau (higher level) og på mellemniveau (standard level). Som hovedregel svarer højt niveau til A-niveau på de danske gymnasiale uddannelser og mellemniveau til B-niveau. Faget "mathematical studies" svarer dog til C-niveau. Mindst 3 og højst 4 af de fag, man vælger, skal være på højt niveau.

Du skal desuden deltage i et kursus i videnskabsteori (Theory of Knowledge), og du skal udarbejde en større skriftlig opgave (Extended Essay). Endelig skal du deltage i forskellige kreative og sociale aktiviteter nogle timer hver uge (Creativity, Action, Service).

Bemærk: Ved ønske om optagelse på bacheloruddannelser i Danmark, bl.a. skal man som minimum have dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. Ønsker du at læse et af fagene under humaniora, skal du også have historie/samtidshistorie på B-niveau.

Hvis du vil fortsætte med en uddannelse i Danmark, kan det altså have betydning, på hvilket niveau du vælger de tre fag.

  • Danish A1 HL (high level) accepteres på linje med dansk A i de gymnasiale uddannelser.
  • Danish A1 SL (standard level) er på niveau med dansk B, men accepteres som adgangsgrundlag ved optagelse til korte og mellemlange videregående uddannelser. De fleste uddannelser ved universiteterne vil også acceptere Danish A1 SL som adgangsgrundlag, men spørg på uddannelsesstedet.
  • English A1 og A2 accepteres på både HL- og SL-niveau på linje med engelsk A i de gymnasiale uddannelser.
  • English B på HL-niveau svarer til engelsk A, og English B på SL-niveau svarer til engelsk B i de gymnasiale uddannelser.
  • For gruppe-3 fag "Individuals og Societies" gælder, at History på HL-niveau svarer til historie/samtidshistorie A, og History på SL-niveau svarer til historie/samtidshistorie B. Men det gælder hverken Economics eller Psychology.

Uddannelsen foregår i Birkerød, Esbjerg, Grenå, Hellerup, Holbæk, Ikast, Kolding, København, Nyborg, Næstved, Struer, Sønderborg, Tilst, Viborg og Aalborg.

Eksamen

Der er skriftlige eksamener på engelsk i alle fag, og der er mundtlig eksamen i sprogfag. Eksamensbeviset hedder IB Diploma.

Adgangskrav

For at blive optaget direkte på den 2-årige IB skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole eller i en national skole i udlandet. Du kan også blive optaget efter en dansk 1. g (fra enhver studieretning).

Den skole, du har gået på, kan indstille dig til optagelsesprøve, hvis den skønner det nødvendigt.

Du skal have gode kundskaber i engelsk og kunne begå dig på dansk. På Copenhagen International School er det dog tilstrækkeligt med gode engelskkundskaber.

Den enkelte IB-skole fastsætter selv sine optagelsesregler, dvs. om du skal til samtale, have bestemte karakterer, gennemføre en prøve mv.

Pre-IB

For danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og for elever fra internationale skoler, som ikke opfylder kravene til optagelse direkte på det 2-årige kursus, findes der en forberedelsesklasse. Den kaldes pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx eller htx).

Grundforløbet og det første skoleår af studieretningen på pre-IB er tilrettelagt, så der er mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx- eller htx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Der kan dog være visse begrænsninger, så det er klogt at tale med skolen ved begyndelsen af forløbet.

For at kunne skifte til stx eller htx, skal man opfylde adgangskravene til de gymnasiale uddannelser.

Dansk-Fransk Baccalaureat (DFB)

På DFB foregår undervisningen i de fleste fag på fransk. DFB er opdelt i seconde (1. g), premiere (2.g) og terminale (3.g). Det første år er skemaet ens for alle elever, bortset fra at undervisningen i dansk er opdelt efter undervisning i dansk som modersmål og dansk som fremmedsprog.

De to sidste år er opdelt i grene/studieretninger, så her skal du beslutte, hvilken du ønsker at gå på. Skolen udbyder tre retninger: en naturvidenskabelig, en samfundsfaglig og en litterær studieretning. Hver studieretning indeholder fællesfag, grenfag og tilvalgsfag.

For at afslutte gymnasiet med den Dansk-Franske Baccalauréat, skal du følge dansk og historie som i et dansk gymnasium.

Uddannelsen foregår i København på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer. Alle kan afslutte med den franske studentereksamen. Men for elever, der har det tilstrækkelige niveau i dansk, er det muligt at gå op i den danske overbygning Dansk-Fransk Baccalauréat (DFB).

Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP)

På DIAP er undervisningssproget tysk i de fleste fag, men i fagene dansk, historie og samfundsfag bliver der undervist på dansk og i geografi på engelsk. Fagrækken er obligatorisk for alle elever.

Det er desuden muligt at vælge et bredt udsnit af fag, der efterfølgende samlet set giver adgang til flere videregående uddannelser i Danmark.

Du skal have gode mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i tysk.

Uddannelsen foregår i København på Sankt Petri School - Gymnasium.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer. Den tyske studentereksamen hedder Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP).

Optagelse

Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning kan du få på de gymnasier, der udbyder uddannelserne.

Ansøgningsfristen er 15. marts. Uddannelserne begynder hvert år i august.

Økonomi

På Copenhagen International School, Herlufsholm Skole, Prins Henriks Skole og Sankt Petri School skal man betale skolepenge. Læs mere på skolernes hjemmesider.

Hvis du er over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

En international gymnasial uddannelse giver adgang til at søge optagelse på alle videregående uddannelser i såvel Danmark som udlandet.

Hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du søge inden 15. marts - uanset om du søger gennem kvote 1 eller 2.

Årsagen til dette er af teknisk art. Ellers giver de internationale gymnasiale uddannelser adgang til de videregående uddannelser på linje med andre gymnasiale uddannelser.

Få mere at vide

International Baccalaureate Organization
www.ibo.org

Det franske undervisningsministerium
www.eduscol.education.fr

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Valg af gymnasieskole i udlandet

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Lindhardt Johansen er i gang med den 2-årige internationale ungdomsuddannelse,...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse