internationale gymnasiale uddannelser
Gymnasial uddannelse

Internationale gymnasiale uddannelser

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning.

Fakta

Navn:
Internationale gymnasiale uddannelser
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
IB kræver en dansk 1. g eller 10. eller 11. klasse i en international skole eller en national skole i udlandet
Økonomi:
SU

Flere skoler landet over tilbyder forskellige internationale gymnasiale uddannelser.

International Baccalaureate (IB) er en engelsksproget 2-årig gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. 

Der er også mulighed for at tage en Dansk-Fransk Baccalaureate (DFB), en European Baccalaureate (EB) eller en Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP), som også er internationale gymnasiale uddannelser.

Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

International Baccalaureate (IB)

The International Baccalaureate Diploma Programme, IB, er en 2-årig international gymnasieuddannelse, hvor undervisningen er på engelsk. Danskundervisningen foregår dog på dansk. 

Undervisning

IB-uddannelsen består af seks fag inden for områderne sprog, kultur og samfund, naturvidenskab, matematik og de kreative fag. Du vælger selv din fagkombination.

Du skal som udgangspunkt vælge et fag fra hvert område, og alle fag er 2-årige. Tre til fire fag vælges på Higher Level (HL) og to til tre vælges på Standard Level (SL). Disse niveauer kan omskrives til danske A- og B-niveauer.

De valgte fag suppleres med tre studieforberedende og alment dannende fag:

 • Theory of Knowledge (ToK): Et studieforberedende, videnskabsteoretisk fag
 • Extended Essay (EE): En større skriftlig opgave i et selvvalgt fag inden for fagrækken
 • Creativity-Activity-Service (CAS): En komponent, hvor du arbejder med selvudvikling og projektstyring gennem fx frivilligt arbejde, kreativitet og sport

Optagelse på dansk videregående uddannelse

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, er der en række fag, du skal have:

 • Du skal som minimum have dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau
 • Ønsker du at læse et af fagene under humaniora, skal du have historie på B-niveau
 • Ønsker du at læse et af fagene under samfundsfag, skal du have enten historie på B-niveau eller samfundsfag på B-niveau
 • Derudover skal du være opmærksom på, at der kan være specifikke adangskrav til den uddannelse, som du ønsker at søge om optagelse på. Du kan finde aktuelle adgangskrav i uddannelsesartiklerne på UddannelsesGuiden

Hvis du vil fortsætte med en bacheloruddannelse i Danmark, kan det derfor have betydning på hvilket niveau, du vælger de seks fag på IB:

 • Danish A Literature HL og SL accepteres på linje med dansk A i de gymnasiale uddannelser. Danish B HL (dansk som andetsprog) accepteres også oftest som dansk A
 • English A Literature HL og SL samt English A Language and Literature HL og SL accepteres på linje med engelsk A i de gymnasiale uddannelser
 • English B på HL-niveau svarer til engelsk A, og English B på SL-niveau svarer til engelsk B i de gymnasiale uddannelser
 • History på HL-niveau svarer til historie/samtidshistorie A, og History på SL-niveau svarer til historie/samtidshistorie B. Global Politics på HL-niveau accepteres ofte som samfundsfag B

Eksamen

Der er skriftlig eksamen på engelsk i alle fag, og der er mundtlig eksamen i sprogfag. 

Adgangskrav

For at blive optaget direkte på den 2-årige IB skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole eller i en national skole i udlandet.

Du kan også blive optaget efter en dansk 1.g (fra enhver studieretning).

Den enkelte IB-skole fastsætter selv sine optagelsesregler, dvs. om du skal til samtale, have bestemte karakterer, gennemføre en prøve mv.

Pre-IB

For danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og for elever fra internationale skoler, som ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige IB, findes der en forberedelsesklasse. Den kaldes pre-IB, og undervisningssproget er også her engelsk. Den varer et år og svarer til første år af gymnasiet (stx eller htx).

Grundforløbet og det første skoleår af studieretningen på pre-IB er tilrettelagt, så der er mulighed for at skifte fra pre-IB til en stx- eller htx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Der kan dog være visse begrænsninger, så det er klogt at tale med skolen ved begyndelsen af forløbet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Birkerød, Esbjerg, Grenå, Hellerup, Holbæk, Ikast, Kolding, København, Nyborg, Næstved, Struer, Sønderborg, Tilst, Viborg og Aalborg.

Se også Danmarkskortet til højre.

Danske elever kan også søge UWC (United World College), som driver 18 internationale IB-skoler rundt om i verden.

Læs mere

Se video om IB

Se video med unge, som fortæller om at tage en international gymnasial uddannelse.

Dansk-Fransk Baccalaureat (DFB)

Dansk-Fransk Baccalaureat, DFB, er en 3-årig international gymnasieuddannelse, hvor undervisningen er på fransk i de fleste fag. 

Undervisning

DFB er opdelt i seconde (1.g), premiere (2.g) og terminale (3.g).

Det første år er skemaet ens for alle elever, bortset fra at undervisningen i dansk er opdelt efter undervisning i dansk som modersmål og dansk som fremmedsprog.

De to sidste år er opdelt i grene/studieretninger, hvor du skal beslutte, hvilken du ønsker at gå på. Skolen udbyder tre studieretninger: En naturvidenskabelig, en samfundsfaglig og en litterær studieretning.

Hver studieretning indeholder fællesfag, grenfag og tilvalgsfag.

For at afslutte gymnasiet med den Dansk-Franske Baccalauréat, skal du følge dansk og historie som i et dansk gymnasium.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer.

Alle kan afslutte med den franske studentereksamen. For elever, der har det tilstrækkelige niveau i dansk, er det muligt at gå op i den danske overbygning Dansk-Fransk Baccalauréat (DFB).

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague.

Se også Danmarkskortet til højre.

Læs mere

Læs om DFB på hjemmesiden Prins Henriks Skole, Lycee Francais de Copenhague.

European Baccalaureate (EB)

European Baccalaureate (EB) er en 2-årig international gymnasieuddannelse. 

Du har undervisning både på dit modersmål og på mindst ét andet valgfrit sprog, fx engelsk, fransk, tysk eller spansk. 

Uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Undervisning

EB består af obligatoriske fag, valgfag/valgfag på udvidet niveau (advanced level) samt tillægsfag (complementary subjects).

De obligatoriske fag består af:

 • Mindst to sprogfag (et primært sprog og et sekundært sprog)
 • Matematik
 • Enten biologi, kemi eller fysik
 • Historie og geografi
 • Filosofi
 • Idræt
 • Etik eller religion

Derudover er der mulighed for fag som fx økonomi, samfundsfag, sociologi og drama/teater.

Eksamen

Der er eksamen i de obligatoriske fag og valgfag, inkl. valgfag/valgfag på udvidet niveau, men du får karakter i alle fag. Alle karakterer indgår i beregningen af dit endelige eksamensresultat.

Uddannelsessted

I Danmark foregår uddannelsen på Den Europæiske Skole i København (European School Copenhagen).

Se også Danmarkskortet til højre.

Læs mere

Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP)

Dansk-Tysk studentereksamen, DIAP, er 3-årig international gymnasieuddannelse, hvor undervisningen er på tysk i de fleste fag.

Undervisning

Fagene dansk, historie og samfundsfag bliver dog undervist på dansk og geografi på engelsk. Fagrækken er obligatorisk for alle elever.

Det er desuden muligt at vælge et bredt udsnit af fag, der efterfølgende samlet set giver adgang til flere videregående uddannelser i Danmark.

Du skal have gode mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i tysk.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer. Den tyske studentereksamen hedder Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP).

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København på Sankt Petri Gymnasium.

Se også Danmarkskortet til højre.

Læs mere

Læs om DIAP på hjemmesiden Sankt Petri Gymnasium.

Optagelse

Du skal som udgangspunkt søge om optagelse via Optagelse.dk og opfylde adgangskravene til de gymnasiale uddannelser.

Vejledning

Vejledning til processen og eventuelt specifikke optagelseskrav kan du få på de gymnasier, der udbyder uddannelserne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Uddannelserne begynder hvert år i august.

Læs mere

Økonomi

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Læs mere i artiklen om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Skolepenge

På Copenhagen International School, Herlufsholm Skole, Prins Henriks Skole og Sankt Petri Gymnasium skal man betale skolepenge, da det er private skoler. 

Læs mere på skolernes hjemmesider.

Fremtidsmuligheder

En international gymnasial uddannelse giver adgang til at søge optagelse på videregående uddannelser i såvel Danmark som udlandet.

Hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du søge via Optagelse.dk inden den 15. marts, uanset om du søger gennem kvote 1 eller 2. 

Få mere at vide

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om Valg af gymnasieskole i udlandet.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse