internationale gymnasiale uddannelser
Gymnasial uddannelse

Internationale gymnasiale uddannelser

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning.

Fakta

Navn:
Internationale gymnasiale uddannelser
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
IB kræver en dansk 1. g eller 10. eller 11. klasse i en international skole eller en national skole i udlandet
Økonomi:
SU

Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse.

Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

International Baccalaureate (IB)

The International Baccalaureate Diploma Programme, IB, er en alment dannende international gymnasieuddannelse for unge fra både udlandet og Danmark. Undervisningssproget er engelsk, dog med undtagelse af danskundervisningen, som foregår på dansk.

IB-uddannelsen består af seks fag inden for områderne sprog, kultur og samfund, naturvidenskab, matematik og de kreative fag. Du vælger selv den fagkombination, som passer bedst til dig og dine faglige interesser. Du skal som udgangspunkt vælge et fag fra hvert område, og alle fag er 2-årige. Tre til fire fag vælges på Higher Level (HL) og to til tre vælges på Standard Level (SL). Disse niveauer kan omskrives til danske A- og B-niveauer.

De valgte fag suppleres med tre studieforberedende og alment dannende fag:

  • Theory of Knowledge (ToK): Et studieforberedende, videnskabsteoretisk fag.
  • Extended Essay (EE): En større skriftlig opgave i et selvvalgt fag inden for fagrækken.
  • Creativity-Activity-Service (CAS): En komponent, hvor du arbejder med selvudvikling og projektstyring gennem fx frivilligt arbejde, kreativitet og sport.


Bemærk, at hvis du ønsker at søge om optagelse på bacheloruddannelser i Danmark, skal du som minimum have dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. Ønsker du at læse et af fagene under humaniora, skal du have historie på B-niveau. Ønsker du at læse et af fagene under samfundsfag, skal du have enten historie på B-niveau eller samfundsfag på B-niveau. Hvis du vil fortsætte med en videregående uddannelse i Danmark, kan det altså have betydning på hvilket niveau, du vælger de seks fag.

Danish A Literature HL og SL accepteres på linje med dansk A i de gymnasiale uddannelser. Danish B HL (dansk som andetsprog) accepteres i praksis også oftest som dansk A. 

English A Literature HL og SL samt English A Language and Literature HL og SL accepteres på linje med engelsk A i de gymnasiale uddannelser.

English B på HL-niveau svarer til engelsk A, og English B på SL-niveau svarer til engelsk B i de gymnasiale uddannelser.

History på HL-niveau svarer til historie/samtidshistorie A, og History på SL-niveau svarer til historie/samtidshistorie B. Global Politics på HL-niveau accepteres ofte som samfundsfag B.

Uddannelsen udbydes i Birkerød, Esbjerg, Grenå, Hellerup, Holbæk, Ikast, Kolding, København, Nyborg, Næstved, Struer, Sønderborg, Tilst, Viborg og Aalborg.

Eksamen

Der er skriftlig eksamen på engelsk i alle fag, og der er mundtlig eksamen i sprogfag. Eksamensbeviset hedder IB Diploma.

Adgangskrav

For at blive optaget direkte på den 2-årige IB skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole eller i en national skole i udlandet. Du kan også blive optaget efter en dansk 1. g (fra enhver studieretning).

Den enkelte IB-skole fastsætter selv sine optagelsesregler, dvs. om du skal til samtale, have bestemte karakterer, gennemføre en prøve mv.

Pre-IB

For danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og for elever fra internationale skoler, som ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige uddannelse, findes der en forberedelsesklasse. Den kaldes pre-IB, og undervisningssproget er også her engelsk. Den varer et år og svarer til første år af gymnasiet (stx eller htx).

Grundforløbet og det første skoleår af studieretningen på pre-IB er tilrettelagt, så der er mulighed for at skifte fra pre-IB til en stx- eller htx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Der kan dog være visse begrænsninger, så det er klogt at tale med skolen ved begyndelsen af forløbet.

For at skifte til stx eller htx skal du opfylde adgangskravene til de gymnasiale uddannelser.

Dansk-Fransk Baccalaureat (DFB)

På DFB foregår undervisningen i de fleste fag på fransk. DFB er opdelt i seconde (1. g), premiere (2.g) og terminale (3.g). Det første år er skemaet ens for alle elever, bortset fra at undervisningen i dansk er opdelt efter undervisning i dansk som modersmål og dansk som fremmedsprog.

De to sidste år er opdelt i grene/studieretninger, så her skal du beslutte, hvilken du ønsker at gå på. Skolen udbyder tre retninger: en naturvidenskabelig, en samfundsfaglig og en litterær studieretning. Hver studieretning indeholder fællesfag, grenfag og tilvalgsfag.

For at afslutte gymnasiet med den Dansk-Franske Baccalauréat, skal du følge dansk og historie som i et dansk gymnasium.

Uddannelsen foregår i København på Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer. Alle kan afslutte med den franske studentereksamen. Men for elever, der har det tilstrækkelige niveau i dansk, er det muligt at gå op i den danske overbygning Dansk-Fransk Baccalauréat (DFB).

Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP)

På DIAP er undervisningssproget tysk i de fleste fag, men i fagene dansk, historie og samfundsfag bliver der undervist på dansk og i geografi på engelsk. Fagrækken er obligatorisk for alle elever.

Det er desuden muligt at vælge et bredt udsnit af fag, der efterfølgende samlet set giver adgang til flere videregående uddannelser i Danmark.

Du skal have gode mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i tysk.

Uddannelsen foregår i København på Sankt Petri School - Gymnasium.

Eksamen

Du afslutter det tredje år med skriftlige og mundtlige eksaminer. Den tyske studentereksamen hedder Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP).

Optagelse

Du skal som udgangspunkt søge om optagelse via Optagelse.dk og opfylde adgangskravene til de gymnasiale uddannelser. Vejledning til processen og eventuelt specifikke optagelseskrav kan du få på de gymnasier, der udbyder uddannelserne.

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Uddannelserne begynder hvert år i august.

Økonomi

På Copenhagen International School, Herlufsholm Skole, Prins Henriks Skole og Sankt Petri School skal man betale skolepenge. Læs mere på skolernes hjemmesider.

Hvis du er over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

En international gymnasial uddannelse giver adgang til at søge optagelse på videregående uddannelser i såvel Danmark som udlandet.

Hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du søge via Optagelse.dk inden den 15. marts - uanset om du søger gennem kvote 1 eller 2. Årsagen til dette er af teknisk art.

Få mere at vide

International Baccalaureate Organization
www.ibo.org

Det franske undervisningsministerium
www.eduscol.education.fr

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Valg af gymnasieskole i udlandet

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse