Optagelse til gymnasiet
Gymnasial uddannelse

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf fra 2019 og frem.

Her kan du læse om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt den 2-årige hf.

Du kan også få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Adgang til den 2-årige hf-uddannelse fra 2019
Adgang til de 3-årige gymnasiale uddannelser fra 2019

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav til hf efter 9. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf 
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne 
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til hf

For at blive vurderet uddannelsesparat til hf, skal du i 9. klasse opfylde følgende:

 • Få 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Adgangskrav til hf efter 10. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver
 • Have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • Have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse i 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasse
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til hf

For at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf, skal du i 10. klasse opfylde følgende:

 • Opnå mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til hf

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind på hf gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx)
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. 
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til htx, hhx eller stx

For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du i 9. klasse opfylde følgende:

 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Elever der ikke bekræfter det faglige niveau 

Hvis du ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du opfylder følgende:

 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat
 • Får et gennemsnit i de bundne prøvefag mellem 2,0-3,0 ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind på en 3-årig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx)
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå minimum 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse i 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasse
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til htx, hhx eller stx

For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du i 10. klasse opfylde følgende:

 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Elever der ikke bekræfter det faglige niveau

Hvis du ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du opfylder følgende:

 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat
 • Får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat

Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind på en 3-årig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser

Hvis du ønsker at starte på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på. Derefter vurderer lederen af skolen, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige hf-uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er lederen af den hf-skole, du har søgt optagelse på, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået.
 

Uddannelsesskift

Indtil afslutningen af første uge af november kan du skifte fra ét uddannelsessted til et andet eller fra én gymnasial uddannelse til en anden (gælder også eux) uden tab af tid. Du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, du skifter til.

Du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Se adgangskrav for 2018 og tidligere

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf-uddannelse for dig, der søgte optagelse i 2018 eller tidligere: Optagelse til en gymnasial uddannelse i 2018 eller tidligere.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.