Optagelse til gymnasiet
Gymnasial uddannelse

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf.

Her kan du læse om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt den 2-årige hf for dig, der søger optagelse i 2019 eller senere.

Du kan også få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Adgang til den 2-årige hf-uddannelse fra 2019
Adgang til de 3-årige gymnasiale uddannelser fra 2019

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav til hf efter 9. klasse

For at blive optaget på den 2-årige hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende betingelser:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf 
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. Se prøvefag på uvm.dk
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne 
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse 
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til hf

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til hf, skal du i 9. klasse opfylde følgende:

 • Opnå 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Andre veje til hf

Hvis du ikke er vurdereret uddannelsesparat, kan du opnå krav på optagelse på hf ved at opnå mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Adgangskrav til hf efter 10. klasse

For at blive optaget på den 2-årige hf direkte efter 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en hf.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en hf, skal du i 10. klasse opfylde følgende:

 • Opnå mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have fulgt undervisningen og aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi i 10. klasse
 • Have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i fagene henholdsvis dansk og matematik ved 10.-klasseprøverne
 • Hvis du gik i 5. klasse eller et lavere klassetrin i skoleåret 2015-16, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed. Hvis du gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget sådan undervisning fra 6. til mindst 9. klasse.
 • Have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Andre veje til hf

Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat, men får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, kan du komme direkte på hf.

Hvis du ønsker optagelse på hf efter 10. klasse, men ikke bliver vurderet uddannelsesparat og heller ikke får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på den 2-årige hf gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx)
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag. Dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5.-9. klasse 
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

 

Elever der ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen

Hvis du ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeskolens afgangseksamen, kan du stadig blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.
 • Hvis du opnår et gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at blive optaget på den gymnasiale uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.

Uddannelsesparat til htx, hhx eller stx

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse, skal du opfylde følgende:

 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat
 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9. klasse

Ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse.

Andre veje til htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på den gymnasiale uddannelse.

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse (htx, hhx eller stx) direkte efter 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. For at kunne vurderes uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse, skal du opfylde følgende:

 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat
 • Opnå mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 10. klasse

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen, dvs. opnå minimum 2.0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
 • Have fulgt undervisningen og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse. Du kan aflægge prøverne enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Hvis du gik i 5. klasse eller et lavere klassetrin i skoleåret 2015-16, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed. Hvis du gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget sådan undervisning fra 6. til mindst 9. klasse.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Andre veje til en htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, kan du stadig opnå krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse ad andre veje:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat. 
 • Hvis du opnår et gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at blive optaget på den gymnasiale uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat. 

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag  ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på den gymnasiale uddannelse.

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser

Hvis du ønsker at starte på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal til en optagelsesprøve og en samtale på den skole, du har søgt optagelse på. Derefter vurderer lederen af skolen, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige hf-uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er lederen af den hf-skole, du har søgt optagelse på, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået.
 

Uddannelsesskift

Indtil afslutningen af første uge af november kan du skifte fra ét uddannelsessted til et andet eller fra én gymnasial uddannelse til en anden (gælder også eux) uden tab af tid. Du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, du skifter til.

Du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.