Frequently Asked Questions
Artikel

Ofte stillede spørgsmål om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en gymnasial uddannelse.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til gymnasiet?

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse eller hf alt efter, hvad du ønsker at søge. Derudover gælder en række andre krav, som varierer alt efter, om du søger hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er også forskellige krav alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Hvad er forskellen på hhx, htx og stx?

De 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, htx og hhx) har en lang række elementer til fælles. Både i forhold til indhold, undervisningsform og varighed. Uddannelserne adskiller sig blandt andet via en række fag, der er specifikke for dem hver især. Stx indeholder en bred fagrække inden for naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Hhx fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Htx fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.

Der kan også være forskel på undervisningsmiljøet, fx har htx en del værksteds- og projektundervisning. Læs mere i artiklen Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge?

Kan jeg søge på universitet med en hf-uddannelse?

Ja det kan du godt. I slutningen af 2. semester på hf skal du vælge en fagpakke. Hvis du ved, at du ønsker at søge videre på en universitetsuddannelse med din hf-eksamen, skal du vælge en udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning). Hvis du derimod ved, at du ønsker en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, så kan du også vælge en fagpakke uden overbygning. Læs mere om hf-eksamen (hf) og valg af fagpakke.

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via siden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID. Læs mere om, hvordan det foregår på www.optagelse.dk.

Skal jeg lave tre prioriteringer i min ansøgning?

Søger du ind på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du prioritere op til fem ønsker. Har du et gymnasie som 1. prioritet, skal du mindst påføre tre ønsker. Hvis du ikke kommer ind på din 1. prioritet, sender uddannelsesinstitutionen din ansøgning videre til den næste prioritet.  

Hvis du har forladt grundskolen, skal du lave en ansøgning for hver af de uddannelser, du ønsker at søge. Hvis du har mere end 1 ønske, skal du prioritere dine ønsker.

Læs mere om ansøgningsproceduren i en række brugervejledninger på www.optagelse.dk. 

Du kan også se en række film om ansøgningsproceduren: Film om ansøgning til ungdomsuddannelse.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Har du søgt en gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af grundskolen, får du senest den 1. juni svar på, hvor du er optaget.

Hvis du har forladt grundskolen, er det op til den søgte institution og uddannelse, hvornår der kommer svar. Du kan evt. finde information om svarfrister på institutionens hjemmeside.

Hvordan fordeles pladserne på gymnasierne?

Hvis du opfylder adgangskravene og søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du være sikker på at blive optaget på et gymnasium. Men du kan ikke være sikker på at komme ind på et bestemt gymnasium. Hvis du søger stx, og der er flere ansøgere, end der er pladser til, vil det være et fordelingsudvalg, der afgør, om du kan få plads på: 

 • Din 1. prioritet
 • Din 2.-5. prioritet 
 • En skole, som du ikke selv har søgt 

Afstanden fra hjemmet og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Men der kan være lokale forskelle. Er du i tvivl, om hvordan pladserne fordeles, kan det være en god idé at orientere sig på hjemmesiden for det regionale fordelingsudvalg.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Kan jeg fortryde og skifte til en anden gymnasial uddannelse?

Indtil afslutningen af første uge af november kan du skifte fra ét uddannelsessted til et andet eller fra én gymnasial uddannelse til en anden (gælder også eux) uden tab af tid. Du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, du skifter til.

Du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til.

Hvad er en studieretning?

Når du starter på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx eller stx), skal du ved afslutningen af de første tre måneder (grundforløbet) vælge den studieretning, som du kommer til at følge resten af uddannelsen. Du vil typisk komme til at gå i klasse med andre, der har valgt samme studieretning som dig.

En studieretning består typisk af 2-3 fag, der er sammensat på en måde, som giver din studentereksamen et særligt fokus rettet mod et specifikt område inden for de videregående uddannelser.  Læs mere om Studieretninger på de gymnasiale uddannelser.

Jeg er uenig i min parathedsvurdering. Hvad gør jeg?

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om du er uddannelsesparat. Hvis du er blevet vurderet ikke uddannelsesparat, og du og dine forældre ikke er enige i den vurdering, kan I bede om at få foretaget en ny vurdering hos den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage din ungdomsuddannelse. Her skal dine forældre angive i din uddannelsesplan på www.optagelse.dk, at I ønsker en revurdering.

Læs mere på ug.dk i forældreuniverset om at blive vurderet ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

Kan jeg ændre mit uddannelsesønske efter, at jeg er blevet parathedsvurderet?

Har du ændret dit uddannelsesvalg efter, du er blevet vurderet parat/ikke parat til en uddannelse, er der ikke længere overensstemmelse mellem parathedsvurderingen og den uddannelse, du har søgt på www.optagelse.dk. Dermed bliver din ansøgning ”låst”, så det ikke er muligt at afsende den. Hvis du vil ændre til en anden uddannelsestype (fra gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse eller omvendt), skal du tage kontakt til din UU-vejleder, der skal sikre en ny vurdering, og at skemaet bliver justeret, så det bliver muligt at afsende din ansøgning. Find dit lokale UU-center

Hvis dit omvalg gælder en anden skole, men samme uddannelsestype, så skal du kontakte den skole, du ønske at flytte ansøgningen til. Derefter skal du kontakte den skole, der står som 1. prioritet i din ansøgning, og som du ønsker at flytte din ansøgning fra. Denne skole skal nu videresende din ansøgning til din ønskede skole.

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ved, at du vil tage en gymnasial uddannelse, men først ønsker at tilbringe et år i udlandet, er det både muligt at søge ind, før du rejser, og mens du er i udlandet. 

Ønsker du at søge, før du rejser, og får du tildelt en studieplads, kræver det yderligere, at du søger og får godkendt orlov til at rejse ud. Og dermed først starter det efterfølgende studieår. Ønsker du at søge, mens du rejser, skal du huske at medbringe et NemID. 

Læs mere her på ug.dk om, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer et år i udlandet, inden du starter i gymnasiet

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-udannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find dit lokale UU-center.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelses.dk´support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

På optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger. Seoptagelse.dk/ungdom.